Norner er ny partner

Norner er ny partner i Solenergiklyngen, og er et av Europas største kompetansemiljøer innen plast og komposittmaterialer.

Selskapet har en spesialkompetanse som mange av klyngens medlemmer kan få nytte av. Norner fokuserer på rådgivning, innovasjon og utvikling, og testing innen plast og kompositter. Kundene finnes i dag hovedsakelig innen energi (fornybar og subsea), emballasje, bygg og infrastruktur, og polymer-industrien. I 2015 ble selskapet kjøpt av SCG Chemicals, som blant annet jobber med egenutvikling av flytende solenergifarmer i utviklingsland.

Grønn overgang
Mange av Norners kunder selger til energisegmentet.
– Hvordan skal vi sammen finne bedre materialer for framtiden til vindmøller og flytende solcelleanlegg, spør Henning Baann, Business Director i Norner.
Norner jobber mye med testing av coating systemer, som for eksempel regndråpeslitasje på vindmølleblader. I testlaboratoriet kan man i løpet av 6 måneder finne ut hvordan 30 års slitasje vil påvirke ulike polymere materialer. Norner har et bredt spekter av testkammere, som blant annet kan teste påvirkning fra salt, sjø, regn og sollys. En annen viktig utfordring bransjen jobber med er resirkulering av plast, slik at den ikke havner i havet, men blir til nye produkter.

Flytende sol
I første omgang går Norner inn i innovasjonsgruppene for storskala solcelleanlegg og flytende sol.
– Vi kan tilføre mye kompetanse til selskaper som for eksempel jobber med å produsere flytere til solcelleanlegg på sjø, vi kan teste saltvann og solpåvirkning på ulike materialer, også materialer som ikke inneholder polymer, forklarer Baann.

Norner var opprinnelig forskningssenteret til Statoil Petrokjemi, og senere Borealis. I dag teller selskapet 67 ansatte med høy kompetanse og bred erfaring. Selskapet har kunder i mer enn 60 land, og erfaring fra deltakelse i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

English EN Norsk bokmål NO