Feirer 10 år med norsk solcelleforskningssenter

Mandag 20. mai åpner olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg konferansen «Norwegian Solar Cell Conference» på Son Spa. Konferansen arrangeres av forskningssenteret FME SUSOLTECH.

20.-21.mai samler senteret alle de sentrale forskningsmiljøene innen feltet i Norge, i tillegg til en rekke selskaper. På programmet står bidrag fra både bedrifter og forskere. Konferansen legger i år vekt på å belyse nytten av forskning og utvikling for norsk verdiskapning. Den vil også markere at den norske solbransjen har samarbeidet i solcelleforskningssentra i 10 sammenhengende år.

Det norske solcellemiljøet er et av Europas sterkeste.
Forskningssenteret har bidratt til at bransjen gjennom de siste 10 årene blant annet har oppnådd følgende:

-Vekst og nyetablering av bedrifter med betydelig sysselsetting i flere deler av verdikjeden

  • Produksjon av solcellematerialer
  • Installasjon av solcelleanlegg i Norge
  • Installasjon og drift av store solparker internasjonalt
  • Leverandører av produkter og tjenester til solcelleindustrien

-En årlig omsetning på over 3 milliarder NOK allerede i 2016, et tall som har vokst raskt siden.

  • Solbransjen står for en stor del av verdien av norsk eksport innen fornybar energi
  • Omsetning i bransjen 2018: > 6 milliarder NOK, telling pågår

-Redusert utslipp fra kraftproduksjon i verden ved hjelp av solcellepaneler produsert med norske råmaterialer med minst 6 millioner tonn CO2.

-Bedrifter som setter standarder i bransjen

  • Norske selskaper (REC Solar, Norsun) lager de mest miljøvennlige solcellematerialene i verden
  • Norske selskaper bidrar til byggingen av verdens største solpark (Scatec Solar, Prediktor)

-Utdanning av mer enn ett hundre mastergrads- og doktorgradskandidater til solbransjen

Erik Stensrud Marstein er forskningsleder på solenergi ved IFE og senterdirektør for FME solsenteret SuSolTech. Foto:IFE

Under konferansens åpningssesjon vil både flere av Norges ledende teknologer (Alf Bjørseth/grunder av flere sentrale selskaper/Scatec, Nils Morten Huseby/direktør IFE og Erik Stensrud Marstein/direktør FME SUSOLTECH) og bedrifter (REC Solar, Dynatec, FUSen Solenergi, The Quartz Corp, Scatec Solar og Equinor) gi et bilde av hvor solbransjen er, hvilke bidrag den har gjort og hvor den skal.

English EN Norsk bokmål NO