Stor norsk delegasjon til Intersolar

Flytende sol, styringssystemer og smarte løsninger sto i fokus da Europas største solenergimesse Intersolar ble arrangert i München for 28. gang 15.-17.mai.

– Solenergi vokser stadig og det gjør også Intersolar. Vår delegasjon vokser også, og i år hadde vi med oss 17 norske selskaper som utstillere på den norske paviljongen, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.
Solenergiklyngen har sammen med Glava Energy Center arrangert felles stand og nettverksaktiviteter i flere år. I år ble messeavdelingen til Innovasjon Norge og NORWEP med på laget.

– Vi er glade for at solenergi er en satsing for stadig flere aktører, sier Berentsen.

Teknologisk utvikling

Intersolar i år kunne vise til stadig smartere styringssystemer og løsninger, og mer effektive moduler. Bifacial er stadig viktigere innenfor modulindustrien og ekspertene spår at man neste år vil se at bifacial-moduler utgjør 10 prosent av markedet.  Med disse tosidige modulene kan man ta opp energi fra solen på begge sider av panelene. Det blir også mer vanlig med «trackers», som gjør at du mekanisk kan snu panelet med solen for å oppnå høyere produksjon.

– Solenergi går inn i porteføljen til stadig flere bransjer, og IT blir en stadig viktigere del av solenergiindutrien. Her kommer også blockchain inn som et spennende eksempel, forklarer Berentsen.

Ellers fikk norske Moss Maritime stor oppmerksomhet på messen for sitt arbeid med løsninger innenfor flytende sol.

Gir plass for innovatører

De store selskapene tar fortsatt mye plass på messen. Men det kan endres.

– Intersolars administrasjon ga i et møte med oss uttrykk for at det til neste år ville bli mer fokus på oppstartsselskaper. Her ser vi fram til å kunne samarbeide om å synliggjøre disse, sier Berentsen.

Se en kort film av paviljongen her.
De norske selskapene som deltok på Intersolar 2019 var Moss Maritime, Asplan Viak, Pixii, Solcellespesialisten, Solar Village, REC, Differ, Sunami Solar, Klar Energy, NORWEP, Fusen, Innos, Multiconsult, NTE Marked, Equinor, Norsun, og Scatec Solar.

English EN Norsk bokmål NO