NorSun dobler produksjonen med Nysnø på laget

NorSun, den ledende ikke-asiatiske produsenten av monokrystallinske wafere til ultra- høyeffektive solceller, har gjennomført en emisjon på NOK 230 millioner for å doble produksjonskapasiteten, innføre ny teknologi og redusere enhetskostnadene betydelig.

Nysnø Klimainvesteringer og ABN AMROs Energy Transition Fund investerer totalt 160 millioner, mens resten kommer fra eksisterende aksjonærer. Emisjonen følges av ytterligere NOK 285 millioner i lån og tilskudd fra Enova og Innovasjon Norge, noe som sikrer selskapet NOK 515 millioner totalt.

Ny produksjonsteknologi
– I et raskt voksende marked for monokrystallinske wafere, har NorSun utviklet planer for å øke kapasiteten og ta i bruk ny produksjonsteknologi. Vi er meget godt fornøyde med at både nye investorer, Nysnø og ABN AMRO, og eksisterende aksjonærer har vurdert disse planene som attraktive. I tillegg har betydelige lån fra Enova og Innovasjon Norge vært sentrale for å sikre den totale finansieringen av prosjektet, sier John Andersen jr., styreleder, NorSun.

NorSun har produsert n-type monokrystallinske wafere til høy-effektive solceller i mer enn ti år ved produksjonsanlegget i Årdal som har en kapasitet på 450 MW per år. Nå er monokrystallinske wafere i ferd med å bli den nye standarden i solenergiindustrien. For å opprettholde og øke markedsandelen vil NorSun mer enn doble produksjonen til 1.000 MW per år.

– Jeg vil takke alle våre dyktige ansatte og konstruktive partnere for å ha gjort denne utvidelsen mulig, sier Svenn Ivar Fure, CEO, NorSun. Produksjonskapasiteten vi har i dag, har vært utsolgt i lang tid, og økt kapasitet vil bli ønsket velkommen av kundene våre. Ny og vesentlig oppgradert produksjonsteknologi vil også bidra til at vi kan redusere enhetskostnadene og holde oss konkurransedyktige, sier Fure.

Første store for Nysnø
Etter emisjonen vil Nysnø og ABN AMRO være blant de største aksjonærene i NorSun, sammen med de eksisterende aksjonærene Scatec og Arendals Fossekompani, som også bidrar betydelig i emisjonen. Nysnø er et statlig investeringsselskap som gjør kommersielle investerer i teknologier og selskaper som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

– Solenergiindustrien vil forsette å spille en nøkkelrolle i avkarboniseringen av verdens energiproduksjon. NorSun har en unik posisjon og et meget lavt CO2-fotavtrykk som er gjort mulig gjennom teknologiforbedringer over mange år, samt et «state-of-the-art» produksjonsanlegg som drives med fornybar vannkraft. Vi er veldige positive til NorSuns framtidsutsikter og er glade for å kunne investere sammen med solide, nye og eksisterende aksjonærer, sier Eivind Egeland Olsen, Investeringsdirektør i Nysnø.

Strategi om bærekraftige løsninger
ABN AMRO Energy Transition Fund forvalter et private equity fond på EUR 200 millioner som investerer i selskap og prosjekter i energi-endringssektoren. Fondet foretar egenkapitalinvesteringer som typisk ligger i området EUR 10 til 25 millioner og geografisk er konsentrert i Vest-Europa.

– Å bidra med vekstkapital slik at NorSun kan utvide produksjonskapasiteten passer utmerket inn i vår strategi om å støtte bærekraftige virksomheter med sterk ledelse i å realisere ambisiøse målsettinger, sier Frederik Deutman, Managing Director i ABN AMRO Energy Transition Fund.

SpareBank 1 Markets har vært eksklusiv tilrettelegger og rådgiver i denne rettede emisjonen. Advokatfirmaet Haavind har vært juridiske rådgivere for selskapet i forbindelse med emisjonen, mens KPMG har bidratt med finansiell due diligence.

Ingot blir til wafere på NorSuns fabrikk i Årdal

Først ut i Enovas nye program
Enova vil støtte NorSun med lån for demonstrasjon av nye energi- og klimateknologiløsninger. Dette er det første lånet i sitt slag som er gitt under dette programmet.

– Omstilling til lavutslippssamfunnet fordrer at noen går foran og investerer i nye, innovative energi- og klimateknologier som både er miljøvennlige og finansielt bærekraftige. Enovas låneprogram for demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi er satt opp for å redusere teknisk risiko i demonstrasjonsprosjekter og samtidig tillate at selskapet beholder oppsiden ved å investere i slike teknologier, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova. Innovasjon Norge har bidratt med lån og støtte til oppgradering av den eksisterende teknologiplattformen.

– Innovasjon Norge har vært en partner for NorSun siden oppstarten. Vi er glade for å se resultatene av dette dedikerte og langsiktige samarbeidet. Vi håper vår støtte vil bidra til å befeste NorSuns posisjon som en ledende internasjonal aktør innen framtidsrettede fornybar energi, sier spesialrådgiver, Jan Gurvin i Innovasjon Norge.

Som del av utvidelsen i Årdal, vil NorSun overta fabrikkbygningen fra Sivafjorden Eiendom. Siva har vært konstruktive og gode partnere i prosessen med å få dette på plass.

NorSun er allerede godt i gang med å kvalifisere ny teknologi og utstyr som vil bli inkludert i utvidelsesprosjektet. Utvidelsen vil bli fortatt i forbindelse med det eksisterende fabrikkanlegget i Årdal med gradvis produksjonsskalering gjennom 2020.

English EN Norsk bokmål NO