Best på bærekraft

– Skal vi redde verden med sol må noen tjene penger på det og skape arbeidsplasser, og det har vi grunnlag for i Norge, sa senterdirektør Erik Marstein ved FME solsenteret SuSolTech (Research Center for Sustainable Solar Cell Technology) under åpningen av Bærekraftsdagen i går.

Norge er best i verden på miljøvennlig silisiumproduksjon. Derfor er det viktig for norsk solenergibransje å kunne bruke dette som et konkurransefortrinn. Bærekraftsdagen, som var et samarbeid mellom SuSolTech, Solenergiklyngen og Interregprosjektet ecoINSIDE, skulle gi et bilde på status i dag og hvordan man bør jobbe videre med temaet. Blant foredragsholderne var fagekspertise fra REC og NorSun, NVE, Asplan Viak, Statsbygg og Sintef.

Mangler standarder
Til tross for mange gode forskningsrapporter med relevante tall mangler man på verdensbasis fortsatt standarisert dokumentasjon rundt solcellepanelers karbonavtrykk. Frankrike er ett av få land som har utviklet sitt eget system for dokumentasjon av dette.  Det franske systemet vektlegger karbonavtrykk i prisingen, noe som har slåt positivt ut for norske produsenter i anbudsrunder. Dette systemet gjelder imidlertid bare i ett marked. Det ble under diskusjonen på Bærekraftsdagen tydelig at det vil være i bransjens interesse å ta tak i dette. Spesielt miljødokumentasjon gjennom EPD ser ut til å være viktig.

EU jobber med nye krav
NVE jobber med innspill til EU vedrørende øko-design og energimerkekrav for solceller. I disse dager foregår kravforberedende studier, som er en teknisk, økonomisk og miljømessig studie. NVE er interessert i å ha kontakt med norsk solenergibransje for å sikre norske interesser.
– Vi må være på nå som det er mulig å påvirke. Det nytter ikke å endre noe når forordningene er ferdige og vi må etterleve ord for ord, sa overingeniør Ingvill Nilsen.

Innspill til nye krav

Det er høringsrunde på deler av de kravforberedende studiene nå, deriblant delen som omhandler policy og hvordan dette kan tenkes å komme i form av krav. På sidene til kommisjonen er det mulig å melde seg på nyhetsbrev, laste ned dokumenter og gi innspill:

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/solar_photovoltaics/index.html

10.-11. juli er det et interessentmøte i Brussel hvor det er mulig å gi innspill. Barbro fra Solenergiklyngen skal reise ned og det er mulig å sende med innspill (barbro (at) solenergiklyngen.no).

Høringsfristen er 13. september og det vil arrangeres et møte i etterkant av sommerferien med tilbakemeldinger fra møtet i Brussel. Meld interesse til Barbro om du vil delta.

Norske eksperter
Asplan Viak er spesialister på miljøvurderinger, og jobber med å utvikle verktøy for livsløpsbasert klimadokumentasjon. Dette etterspørres også når man skal velge solenergi i bygge- og utviklingsprosjekter. På Bærekraftsdagen tok energi- og miljørådgiver Mie Fuglseth tilhørerne gjennom jungelen av standarder.
– Av alle standardene er det EPD-systemet som vil være mest hensiktsmessig for solenergibransjen, forklarte hun.

Norsk konkurransefortrinn
Et annet tema var karbonprising. NorSun, som produserer wafere til modulprodusenter, produserer svært energieffektivt med vannkraft, kjølevann fra fjellet i Årdal, og lite kjemikalier.
– For oss hadde karbonprising vært et enkelt verktøy, sa Dr. Carsten Rohr, Vice President Business Development.

Presentasjoner

English EN Norsk bokmål NO