Bjørn Thorud fikk solenergiprisen «Årets solstråle 2019»

Norsk solenergiforening har tildelt Bjørn Thorud prisen Årets solstråle 2019 for sin innsats for å fremme bruk av solenergi i Norge.

Norsk solenergiforening har tildelt Bjørn Thorud prisen Årets solstråle 2019 for sin innsats for å fremme bruk av solenergi i Norge.

Her er Bjørn Thorud omkranset av daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen (t.v.) og styreleder Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen og daglig leder Ragnhild Bjelland-Hanley, i Norsk solenergiforening.

Prisen ble delt ut for første gang i 2013. Thorud ble overrakt prisen av styreleder Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen i Norsk solenergiforening, under Solenergidagen i Oslo.

Denne hedersprisen tildeles en person eller virksomhet i Norge som har lagt ned en ekstraordinær innsats for å fremme bruk av solenergi.

Flytter stadig grenser
Bjørn Thorud har brent for solenergi lenge før energiformen viste antydning til et gjennombrudd her til lands. Han som begynte sin solenergikarriere hos Scatec Solar for ti år siden. I 2011 fikk han an oppgaven med å skulle bygge opp et solenergimiljø i Multiconsult.

Fra å være eneste ansatte på fagområdet, har han gjennom klokketro på solenergiens fordeler, sin store arbeidskapasitet og kompetanse, bygget opp en solenergiavdeling med 20 ansatte.

– Det har ikke vært en eneste kjedelig dag på jobb. Vi flytter grenser hele tiden, fortalte en takknemlig prismottaker.

Årets solstråle er en sann tilhenger av å dele kunnskap og erfaringer med det mål å fremme bruken av solenergi, fortalte Solenergiforeningens styreleder: – Bjørn Thorud er mye brukt som foredragsholder og kursleder, og det går sjelden lang tid mellom hver gang han blir intervjuet som solenergiekspert i media.

Ambassadør for solenergi
Årets prisvinner er en etterrettelig solenergientusiast. Multiconsults solenergispesialist er opptatt av at kunder og andre skal forstå både mulighetene og begrensningene ved de forskjellige teknologiene og systemløsningene. Slik er han også en pådriver for en ansvarlig utvikling innen solenergi i Norge.

Årets solstråle blir ofte beskrevet med superlativer som «hyggelig, inspirerende, profesjonell og innovativ.»

– Som ambassadør for en ung bransje i vekst er Bjørn Thorud gull verdt, sier Solenergiforeningens Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen.

Norsk solenergiforening arbeider for å fremme bruken av solenergi. Dette gjøres gjennom å påvirke norsk energipolitikk, forskning og utdanning, ved å støtte utvikling av solenergiteknologi, fremme det kommersielle markedet for solenergiprodukter samt spre informasjon om solenergi og bruken av denne.
Bjørn Thorud ble overrakt hedersprisen «Årets solstråle 2019» av Solenergiforeningens styreleder Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen.
Her er Bjørn Thorud omkranset av daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen (t.v.) og styreleder Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen og daglig leder Ragnhild Bjelland-Hanley, i Norsk solenergiforening.

English EN Norsk bokmål NO