Klare for flytende solenergi

Norske selskaper har gode forutsetninger for å posisjonere seg innen flytende solenergi internasjonalt. Kinderegget er koblingen mellom offshore-, maritim- og solenergi-industrien.

Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde

– Flytende solkraft vokser veldig fort og er kjempespennende, fordi Norge kan det maritime mer enn de aller fleste, så her er det store muligheter, sier Erik S. Marstein, forskningssjef for solenergi ved Ife.

Ut på havet
For andre året samler Solenergiklyngen, i samarbeid med Innovasjon Norge, en gruppe norske selskaper under den internasjonale konferansen om flytende sol i Singapore. International Floating Solar Symposium (IFSS) samler forskere og næringsliv fra hele verden. Til nå har solkraftanlegg på vann først og fremst handlet om kraftverk på innsjøer og reservoarer. Nytt av i år var et økt fokus på mulighetene for offshore solenergianlegg.

– Utfordringene nå er like så mye hvordan systemene fungerer sammen, som funksjonen av enkeltelementene. Hvordan fungerer solcellesystemer i et marint miljø, og hvordan få det til med krav til sikring mot tyfoner, høydeforskjeller for forankringer til bunnen og liknende, og så få dette til å vare i 25 år. Dette er vi jo gode på i Norge, samtidig som det er et stort rom for forskning videre, sier Marstein.

Krever 25 års garanti
Fordi flytende solkraftverk er en forholdsvis ny bransje er det fortsatt krevende å få finansiert og forsikret prosjekter, spesielt i saltvann. Mange selskaper mangler erfaring med saltvanns- og UV-slitasje på materialer, sikre moringer, vanntette kablinger og begroing, for å nevne noe. Under konferansen ble det vist til flere tilfeller, blant annet i Japan, der anlegg har krøllet seg sammen under sterk vind.

­– Her i Norge har vi for eksempel fiskemærer i fleng, plattformer i Nordsjøen, og havneanlegg, så vi kan bestandighet hvis vi må, vi må bare oversette dette til flytende solkraftanlegg. Det er en kjempemulighet for Norge, sier Marstein.

Vannkraftbransjens muligheter
Et allerede tilgjengelig marked er kombinasjonen sol og vannkraftdammer. Her ligger infrastrukturen til rette.

– Vi har høy kompetanse på sol, men en betydelig større og eldre vannkraftindustri, så her er det lett å se hvordan store deler av norsk industri kan bidra inn med løsninger, sier Marstein.

Norge var godt representert ved årets IFSS-konferanse med fem foredragsholdere. De kom fra Innovasjon Norge, Ife, Sintef Ocean, Multiconsult og Ocean Sun. Både IFE og Multiconsult deltar i det grenseoverskridende prosjektet ecoINSIDE.

English EN Norsk bokmål NO