Miljøvennlige husstander kan få doblet nettleien

Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen fikk utarbeidet en rapport omkring hvordan NVEs tidligere foreslåtte tariffendringer ville slå ut for ulike forbrukergrupper. Resultatet viste at det ville lønne seg å være energisløser fremfor en miljøbevisst forbruker som har gjennomført ENØK-tiltak. Politisk oppmerksomhet rundt miljøtiltaket solceller Etter at rapporten ble sluppet har det vært flere mediaoppslag som også […]