Møte med klima- og miljøministeren om Enova-støtte

Solenergiklyngen overleverte sitt policynotat om forbedret støtte for solenergi til klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et møte 14. januar.

– “Ministeren viste stor interesse for forslaget og ønsket å forstå de muligheter som er for å øke andelen solenergi som del av energimiksen og de barrierer som utbygging av solenergi står ovenfor”, sier ansvarlig for policy, bærekraft og FoU i Solenergiklyngen Barbro R. Nordby.

Enova-støtten for solceller ble innført i 2015/2016-årsskiftet og foretrekkes av solenergibransjen og solcelleinteresserte fordi den har vært stabil, tilstrekkelig finansiert og forutsigbar. At den er rettighetsbasert gjør den lett å administrere både for montasjeselskapene og Enova.

Enova varslet høsten 2019 en reduksjon i støtten, noe Solenergiklyngen anser som for tidlig. Det er viktig med en forbedret solenergipolitikk for å gjøre solenergi tilgjengelig og ikke strupe før det har kommet ordentlig i gang. Det er viktig at det blir et tilstrekkelig volum på installasjoner da det vil sikre kompetansebygging og utvikling av arbeidsplasser i hele Norge. Det er viktig at vi klarer å skape et grønt skifte i stort volum for å oppnå målsetningene i Granavolden plattformen og i internasjonale forpliktelser så som Parisavtalen.

En forbedret solenergipolitikk for Norge bør inneholde følgende fem tiltakspunkter:

 1. Øke maksgrensen for Enova-støtte til minimum 100 kW
  med glidende reduksjon av støttenivå per kWp (uten terskelverdier)
 2. Inkludere flere typer mottakere,
  som kunder som leaser anlegg, kjøper nybygg eller bor i borettslag
 3. Øke det variable støttebeløpet
  per kWp fra 1.250kr til 1.500kr
 4. Innføre støtte til batterier
  på samme vilkår som for solceller (7.500kr+1.500kr/kWh)
 5. Beholde støtten til solfangere uendret

Samtidig er det viktig at det ikke gjennomføres politikk som motvirker disse punktene. Det viktigste her vil være:

 • å beholde plusskundeordningen
 • å ikke innføre endring i nettleie-tarifferingen som reduserer insentivene til enøk og egenproduksjon av energi uten kompensering i form av høyere støttesatser.

Policynotat på ENOVAstøtte solenergi

TU publiserte samme dag en sak om policynotatet og Enova-støtten.

English EN Norsk bokmål NO