Feiret oppgradert Solenergiklynge

Et nytt kapittel i det norske soleventyret ble åpnet da partnerne i Solenergiklyngen møttes i historiske omgivelser for å stifte en egen, frittstående forening.

Et nytt kapittel i det norske soleventyret ble åpnet da partnerne i Solenergiklyngen møttes i historiske omgivelser for å stifte en egen, frittstående forening.

Tommy Strömberg holdt et fengende kåseri om solenergi før og nå.

Partnerne hadde mye å glede seg over da de 15. januar samlet seg på Oscarsborg festning i Oslofjorden, rett utenfor Drøbak. Der ble det også feiret at Solenergiklyngen er tatt opp i Arena Pro i programmet til Norwegian Innovation Clusters. Det innebærer fem nye år med enda sterkere finansielle muskler, tilrettelagt av det statlig finansierte klyngeprogrammet.

Under samlingen på Oscarsborg feiret klyngepartnerne seg selv, med tilbakeblikk på alt som er blitt oppnådd de tre siste årene, i en stadig mer profesjonalisert bransje.

Men aktørene i solbransjen trakk også opp nye og ambisiøse mål for de neste fem årene. For nå skal blikket rettes enda lenger framover. Nye oppgaver står i kø. Det gjelder ikke minst de tekniske, økonomiske og regulatoriske utfordringene som møter utbyggerne – både på hjemmebane og ute i verden.

Nå retter partnerskapet blikket fem år framover.

Solenergi er hot
Timingen for å satse på solenergi kan neppe bli bedre enn akkurat nå, mener solenergiveteran Tommy Strömberg fra Innos AS og Glava Energy Center: – Alle piler peker oppover, konstaterte Strömberg, som holdt et fengende kåseri om solenergi før og nå.

Solenergi er løsningen verden trenger akkurat nå. Alle som er så heldig å få være med på denne reisen kan trygt se sine barnebarn i øynene, vel vitende om at de har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted å bo.

Klyngeleder Trine Kopstad Berentsen ble av mange trukket fram for å ha lagt ned en utrettelig innsats på vegne av partnerne, og for å ha bidratt til å skape en helt unik klyngekultur og samarbeidsånd blant bedriftene.

Partnerne har etablert en rekke arbeidsgrupper for å utformer de sentrale elementene av Solenergiklyngens aktivitet.

Egen juridisk enhet
Som en del av partnersamlingen var det også innkalt til ekstraordinært årsmøte, for å avholde stiftelsesmøte for Solenergiklyngen som en frittstående som og selveiende forening. En enstemmig forsamling sluttet seg til dette.

Styreleder Frank Sagvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm beskrev dette som en merkedag, og sammenlignet det med følelsen foreldre har nå barna flytter ut av barndomshjemmet: – Du får litt delte følelser, men du er stolt av at de er blitt voksne og står støtt på egne ben.

Partnerskapet i Solenergiklyngen teller i dag 100 virksomheter som har ambisjoner om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer. Partnerne brukte ettermiddagen i arbeidsgrupper for å trekke opp linjene fremover, med fokus på veikart for klyngen, internasjonale muligheter, veikart for energisystem, utdanning, rammebetingelser og næringspolitikk.

Solenerginettverket ble startet i 2013 av et knippe aktører som ønsket en arena for samarbeid innen solenergibransjen. I 2016 ble nettverket tildelt Arena klyngestatus. De sentrale virksomhetene som har vært med fra starten er fortsatt kjernepartnere; Elkem Solar (REC Solar Norway), Scatec, Scatec Solar, Eltek, Solcellespesialisten, FUSen, Multiconsult og Asplan Viak, med IFE og Glava Energy Center som viktige fasilitatorer.

English EN Norsk bokmål NO