Nye arbeidsplasser innen sol!

Forrige uke kunne vi lese om Sintefs rapport som svarer på NHOs utfordring: hva skal vi leve av i framtida? Eller som spørsmålet fra NHO lyder: Reduksjon av inntektene fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet vil gi dramatiske kutt i velferdsnivået i Norge, hvis vi ikke greier å skape nye verdikjeder basert på nye lønnsomme virksomheter. Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs bærekraftsmål?

Rapporten har fått mediedekning, om enn ikke så veldig dyptgående dekning i TU.no, E24.no, NRK.no, med flere. Hovedbudskapet er at vindenergi vil være den bransjen som potensielt gir flest arbeidsplasser fram mot 2050 i et scenario der fornybar energi øker for at vi og verden skal nå klimamålene vi har satt oss.

Mange arbeidsplasser også innen solenergi

Arbeidsplasser og verdiskaping innen solenergi kommer i en kategori der Sintef har lagt næringslivsfelt der forventet verdiskaping ligger mellom 10 og 100 milliarder kroner årlig.

English EN Norsk bokmål NO