Scatec Solar leverer solenergi i Jordan

21.000 husstander i Jordan får strøm fra «norske» solenergiparker, 200 kilometer sør for Amman. Det kan bli mer.

21.000 husstander i Jordan blir forsynt med strøm fra «norske» solenergiparker, 200 kilometer sør for Amman. Det kan bli mer.

I dette området har Scatec Solar bygd tre solparker med en samlet effekt på 43 MWp. Produksjonen leveres inn på det jordanske strømnettet.

I løpet av 2020 har myndighetene i Jordan ambisjoner om at landets energiproduksjon skal nå en fornybarandel på 20 prosent. Scatec Solar ønsker å fortsette å bidra til at Jordans befolkning kan dra nytte av tilgang til fornybar energi.

Scatec Solar har utviklet et nytt mobilt og fleksibelt konsept for solenergi. Det kan leveres med batterier for lagring av strømmen, og er godt tilpasset Jordan, som ønsker å unngå belastning av strømnettet. I det korte tidsbildet er det nemlig utfordrende å koble mer fornybar energi på strømnettet i Jordan, fordi tilførselen varierer med værforholdene.

I forbindelse med det norske kongeparets statsbesøk til Jordan opplyser Scatec Solar at selskapet er innstilt på å samarbeide med norske og jordanske myndigheter om å få på plass fleksible pilotanlegg som kan bidra til rask tilgang på mer fornybar energi.

Solparkene i Jordan var det norske solenergiselskapets første utbygging i Midtøsten – som nå kan oppvise verdens største solenergipark. Nær Aswan, sør i Egypt, har Scatec Solar bygget et anlegg med en effekt på 390 MWp, som leverer strøm til over 400.000 husstander.

Scatec Solar utvikler, bygger, eier og drifter solkraftanlegg i utviklingsland, og er blant verdens største solenergiselskap. Porteføljen omfatter anlegg i drift og under bygging med en effekt på nesten 2.000 MW.

English EN Norsk bokmål NO