Brannveileder for brann- og redningsvesen

Solenergianlegg har fått stadig større utbredelse både på eneboliger og næringsbygg i Norge de siste år og ytterligere økning forventes. Som en følge av dette er solenergianlegg å finne på flere bygg hvor brannvesenet må gjøre innsats enten mot brann eller redningsoppdrag. Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Nelfo og Solenergiklyngen har gått sammen for å kunne tilby […]