Brannveileder for brann- og redningsvesen

Solenergianlegg har fått stadig større utbredelse både på eneboliger og næringsbygg i Norge de siste år og ytterligere økning forventes. Som en følge av dette er solenergianlegg å finne på flere bygg hvor brannvesenet må gjøre innsats enten mot brann eller redningsoppdrag. Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Nelfo og Solenergiklyngen har gått sammen for å kunne tilby god informasjon til brann- og redningsvesen. De har utarbeidet en veileder med formål å gi en praktisk tilnærming til solenergianlegg.

– All ny teknologi kan gi opphav til bekymringer grunnet ukjente utfordringer. Vi søker med samarbeidet med DRBV og Nelfo å gi informasjon til brann- og redningsvesen slik at de kan gjøre sitt arbeid uten unødig begrensning i sin informasjon. Vi vil anmode om at solenergibransjen tar inn behovet for å gi informasjon til blant annet brann- og redningsvesen i sin merking av anlegg og informasjon om anlegget som kan følge med FDV for bygget, sier Barbro Renland Nordby i Solenergiklyngen.

Hvorfor en veileder?

– Brannvesenets formål med å bidra til veilederen er å øke kunnskapsnivået om solcelleanlegg. Det gjelder både oss som brannvesen, men også for entreprenører og eiere av anlegg. Vi har omtrent 11.000 ansatte i norske brannvesen. Alle har behov for oppdatert og sikker kunnskap om solcelleanlegg, som til nå kanskje er litt ukjent for mange, forteller Henrik Trømborg beredskapskoordinator i DRBV.

Noe av utfordringen nå er at et solenergianlegg ikke nødvendigvis skiller seg fra den øvrige fasaden på et bygg. Det er heller ikke lett å skille et solfangeranlegg fra et solcelleanlegg. Det er viktig at ved en brann- eller redningssituasjon er tilgjengelig informasjon som gjør at den innsats som skal gjennomføres kan ha et godt informasjonsgrunnlag for de vurderinger som tas.

God informasjon er viktig

Henrik Trømborg påpeker at merking og informasjon om det enkelte anlegg er viktig for brannvesen. Han gir en oppfordring til å bli kjent med anlegg i eget distrikt.

–  Ta kontakt! Brannvesenet må kjenne til risikoen, delta i forebyggende arbeid, men også planlegge hvordan tiltak skal iverksettes raskt og sikkert dersom bygget med solcelleanlegget brenner.

Brannvesen håndterer situasjoner med elektriske anlegg i sitt daglige virke, men solenergianlegg gir ikke helt de samme utfordringer. Kunnskapen om solenergianlegg må økes og veilederen er utformet for at den kan være til hjelp for brannvesen over hele landet.

– Innsats på bygninger med solcelleanlegg krever en annen tilnærming enn vanlig elektriske installasjoner. Forskjellen ligger i at anleggene fortsatt produserer spenning selv om strømmen inn til bygningen er tatt. Merking av anlegget og informasjon er essensielt for å avklare risikoen ved å bevege seg rundt i anlegget, sier Jon-Steinar Hanstad, direktør for teknisk seksjon i Nelfo.

Samarbeid og forståelse gir økt trygghet

Ved utgangen av 2019 har ENOVA støttet oppunder 4000 anlegg hos husholdninger fra nord til sør i Norge. I tillegg har mange næringsbygg fått solceller på taket og en god del store bygg med bygningsintegrerte solceller. Powerhouse i Trondheim og Solsmaragden i Drammen er to eksempler på integrerte solceller som ikke skiller seg fra fasaden. For installatører, leverandører, brannrådgivere og byggherrer kan veilederen være nyttig for å forstå mer av hva som er viktig for et brannvesen. Forståelse for hverandres arbeid er viktig og også å sikre dialog for å få til gode løsninger og sikre en trygg drift.

– Tverrfaglig kontakt og samarbeid mellom bygningseiere, leietakere, driftspersonell, elektromontører og brannvesen tror og håper vi vil øke. Alle har et felles mål om størst mulig sikkerhet. Veilederen håper vi kan bidra i dette samarbeidet, sier Henrik Trømborg.

Hvor finnes veilederen?

Veilederen er tilgjengelig digitalt og vi kommer til å oppdatere den ved behov.

Veilederen finner du her.

For mer solenergispesifikke utfordringer vises det til veiledere som går på byggteknisk, elfaglig og hms.

English EN Norsk bokmål NO