Hjelpetiltak i en vanskelig periode

Partnerne i Solenergiklyngen har, i likhet med det øvrige næringslivet, fått en vanskelig hverdag etter utbruddet av Covid-19.

– Vi går alle sammen inn i en uvant og usikker tid, og vil at dere skal vite at staben i Solenergiklyngen er her om dere trenger noen å snakke med, understreker klyngeleder Trine Kopstad Berentsen.

Hun gir alle partnerne en klar oppfordring: – Ta gjerne en telefon til oss i klyngeteamet! 

Vi er her for å hjelpe og tar også gjerne imot innspill på tiltak som vi kan bringe videre.

Nedenfor har vi ambisjoner om å kunne samle all relevant informasjon for partnerskapet. Her kommer det opplysninger om ulike støttetiltak fra myndighetene. Vi vil også vise de ulike grepene som næringslivet tar for å hjelpe og lette situasjonen.

Solenergiklyngen er i kontakt med de sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjonene Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, Enova og fylkeskommunen for å gi innspill til høringer og strakstiltak som kan ivareta solenergibransjen og lette de økonomiske påkjenningene for i næringen.

Her vil det løpende legges ut informasjon om nye hjelpetiltak.

SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse. Mer aktuell informasjon om SkatteFUNN: www.skattefunn.no

Vi vil også informere om at SANDS – partner i Solenergiklyngen, har opprettet en egen CORONABEREDSKAP`s linje som er bemannet 24/7 som dere partnere i klyngen kan benytte.

Ta kontakt med Vidar Johnsen hos Sands Advokatfirma, se kontaktinformasjon under,  så påser han  at du får den hjelp du trenger av rett fagpersonell. Ta en telefon for å f.eks spørre om når det er riktig å permittere, eller hva skjer med kontrakter som inngås disse dager så dere ikke trår feil i denne fasen. Denne første konsultasjonen på telefon er GRATIS for Solenergiklyngens partnere.

Vidar Johnsen- SANDS Advokatfirma DA

T: +47 22 81 45 77   M: +47 930 659 19   S: +47 22 81 45 00

 Her er link til deres tjeneste og til flere aktuelle artikler om utfordringer Coronaviruset nå skaper:

Les mer her

English EN Norsk bokmål NO