– Vi trenger dobbel Enova-støtte nå

11 organisasjoner ber klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut året.

11 organisasjoner ber klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut året.

– Enova skal korrigere markedssvikt. Nå svikter markedene veldig og Enova må ta en større rolle for å sikre arbeidsplasser i miljøteknologibedriftene. Selv om vi er mindre synlig enn parkerte fly og stengte uteserveringer, så rammes også miljøteknologiene voldsomt hardt, understreker daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Flere tusen arbeidstakere er sysselsatt i bedrifter som leverer solenergianlegg, varmepumper, ventilasjonsanlegg, og andre tiltak for energieffektivisering i boliger. Disse bedriftene rammes nå fra flere kanter og mange av dem trues av permitteringer og oppsigelser.

Får trippelsmell
Et stort antall husholdninger får redusert inntekt og sliter med en usikker økonomi, på grunn av tiltakene rundt koronasmitte. Ansatte i fornybar- og klimabedrifter opplever en særlig stor usikkerhet, forteller Kopstad Berentsen.

– Rekordlave strømpriser motiverer ikke til energieffektive tiltak. Den svake kronekursen gjør installasjonene dyrere. På toppen av dette varsler Enova at støtten til en rekke energitiltak vil bli redusert fra 1. juli, forklarer hun.

Ber om politisk hjelp
Enova-støtten er heldigvis en av de tingene politikerne kan gjøre noe med, påpeker Solenergiklyngen. I et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ber 11 organisasjoner om at Enovas støttesats for tiltak i husholdninger blir doblet fra dagens nivå.

– Dette kan stimulere flere boligeiere til å gjennomføre miljøtiltak, og kan bidra til færre konkurser, oppsigelser og permitteringer i de berørte bransjene, skriver Solenergiklyngen, Nelfo, VKE, Naturvernforbundet, Zero og en rekke andre organisasjoner i brevet.

Ikke ødelegg det som er bra
Myndighetene har allerede satt i gang en rekke initiativer for å motvirke økende arbeidsledighet og økonomisk nedgang. Da gjelder det å fortsette i riktig retning med den grønne omstillingen, mener Naturvernforbundet.

– Vi må ikke fase ut ordninger som er gode, og Enovas støtteordninger for energitiltak i husholdninger er godt etablert. Det er lettere å videreføre og forsterke ordninger som allerede eksisterer enn på kort varsel finne på noe nytt, sier fagsjef Holger Schlaupitz Naturvernforbundet.

Dette er organisasjonene som står bak brevet til Sveinung Rotevatn:

 • Solenergiklyngen
 • Nelfo
 • VKE (Foreningen Ventilasjon Kjøling Energi)
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Huseierne
 • Elektroforeningen
 • El- og IT-forbundet
 • Rørentreprenørene Norge
 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • WWF
English EN Norsk bokmål NO