Solenergiklyngen fyller 7 år 24.4.2020

Det hele startet med en twittermelding

‘Sitter på Glava Energy Center med 30 ivrige deltagere i nytt solenerginettverk,
som ivrer for å sette i gang solrevolusjonen’
 Trygve Mongstad, initiativtaker i twitter melding 24.april 2013.
 
Det var rundt 30 tilstede på Glava Energy Center fra næringsliv, forskning og universitet den 24. april i 2013 for første workshop i Solenergiklyngen. Målet den gang var etableringen av et nettverk for å koordinere aktører innen  solenergi i Norge.
– Vi  så allerede da at vi ville få en stor oppsving i dette markedet fremover og man trengte en plattform for samarbeid og innovasjon. Vi fikk hjelp av vårt svensk-norske partnerskap i Interreg Sverige-Norge, Akershus fylkeskommune (Viken fylkeskommune), ivrige solentusiaster og Innovasjon Norge, forteller klyngeleder Trine Kopstad Berentsen.
Nettverket har blitt til en klynge, har vokst betraktelig og har nå over 100 partnere. Solenergiklyngen fikk finansiering i fem nye år ved årsskiftet gjennom det nasjonale klyngeprogrammet.
Partnerne i Solenergiklyngen jobber nå med skalering og vekst mot det norske og internasjonale markedet. Vi jobber også med utvikling av nye verdikjeder i et stadig mer dynamisk energilandskap. Å koble teknologier og kompetanse på tvers av bransjer blir avgjørende fremover som del av det grønne skiftet.
Vi ser frem til fortsettelsen!
English EN Norsk bokmål NO