Veileder for offentlige som ønsker å anskaffe solenergianlegg

Solenergiklyngen har utviklet en veileder for offentlige som ønsker å anskaffe solenergianlegg!

En av dem som har kommet med innspill til veilederen er Ole-Christian Østreng, som er miljørådgiver i Aurskog-Høland kommune. Han har vært med på to solenergiinnkjøp på kommunens bygg: Bjørkelangen skole, og Aurskog sykehjem. Skolen var et nybygg, og sykehjemmet gikk gjennom en oppgradering, og de ulike erfaringene kan være nyttige i ulike sammenhenger.

Det er nå flere kommunale bygg med solenergi på taket, men da disse byggene stod ferdige i 2017/18, var anlegg på 30-35 kWp relativt store. Det viktige er likevel hva man kan lære av erfaringene i Aurskog-Høland. I vår podcast har vi tatt en prat med Østreng, for å høre mer om prosjektene og framgangsmåten.

Bjørkelangen skole

På Bjørkelangen skole er solenergianlegget knyttet til et nytt skolebygg. Klimaplanen i kommunen hadde mål om at kommunen skulle bidra med et signalbygg, og den nye skolen er bygget i tre, har flisfyring, og også solenergi. I dette eksemplet har kommunen hatt tett samarbeid med rådgivende ingeniører i forbindelse med utviklingen av skolen. De har sørget for at kravspesifikasjonen til solenergianlegget ikke er for spesifikt, slik at en leverandør har mulighet til å bidra med sin kompetanse, med oppdaterte produkter. Det er nyttig, spesielt fordi det kan gå en del tid fra et prosjekt utvikles til solcellepanelene kommer på til slutt.

Bjørkelangen skole ble bygget på en totalentreprise, der også solenergianlegget var en del. Solenergiklyngens veileder peker på at spesielt for innovative prosjekter vil det være hensiktsmessig at solenergianlegget ikke er en del av totalentreprisen.

Aurskog sykehjem

Aurskog sykehjem er en annen historie med et eldre bygg som fikk en oppgradering av varmtvannstanker. I veilederen trekker Ole-Christian Østreng fram at det en god framgangsmåte for å få til solenergi, er å sette av noen hundre tusen i året til slike prosjekter. Det gjorde det mulig for dem å legge inn et solenergianlegg når oppvarmingssystemet skulle oppdateres, slik at energiprofilen på bygget ble ytterligere forbedret. Dette er en viktig framgangsmåte, da det naturligvis er eksisterende bygg vi har flest av. I tillegg er det de eksisterende byggene det i dag er enklest å gjennomføre solenergiinstallasjoner som krisetiltak på. Har kommunen noen ekstra midler til solenergi kan et solenergianbud være en del av andre enøk-prosjekter.

Merk likevel at dette kun er eksempler vi trekker fram. Les veilederen i tillegg. Det kan være at din kommune kan ønske å vektlegge flere aspekter ved anskaffelser i dag. Ta gjerne kontakt med Solenergiklyngen om du trenger flere innspill knyttet til miljøkrav til solceller, kvalitetskrav til anlegg og tilbydere, med mer.

Veilederen finner du her!

English EN Norsk bokmål NO