Vær med å påvirke EUs milliardutlysning under European Green Deal

EU ønsker innspill til den kommende Green Deal utlysningen som er en del av Horisont 2020, og inviterer relevante aktører til å foreslå endringer frem til 3. juni.

Utlysningen består av 11 områder, hvorav åtte er tematiske områder som gjenspeiler de sentrale arbeidsstrømmene i European Green Deal. Temaene er rettet mot spesifikke teknologiske og samfunnsmessige innovasjoner, og er som følger:

 1. Increasing climate ambition: Cross-sectoral challenges
 2. Clean affordable and secure energy
 3. Industry for a clean and circular economy
 4. Energy and resource-efficient buildings
 5. Sustainable and smart mobility
 6. Farm to Fork
 7. Restoring biodiversity and ecosystem services
 8. Zero-Pollution, toxic free environment
 9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral sustainable Europe
 11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

EU-kommisjonen har allokert 1 milliard euro til Green Deal utlysningen, fordelt på 20 ulike topics. Den endelige utlysningsteksten vil bli publisert i slutten av september 2020, og fristen for søknader er satt til slutten av januar 2021.

Les EU-kommisjonens utkast til utlysninger her, og ta kontakt med EU rådgiver i solenergiklyngen, Maja Busch Sevaldsen (maja@solenergiklyngen.no) hvis du vil vite mer eller ønsker å bidra.

Om Green Deal

European Green Deal er EUs grønne vekststrategi og beskriver EUs helhetlige tilnærming i klima og miljøpolitikken. Green Deal går på tvers av alle politikkområder og skal ivareta bærekraftsperspektivet i all videre politikkutforming i EU, inkludert i revisjonen av eksisterende regelverk. Hovedmålet for Green Deal er et klimanøytralt Europa innen 2050, herunder å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og flere arbeidsplasser.

English EN Norsk bokmål NO