Verdens største fond for lavutslippsteknologi har åpnet for søknader

EUs innovasjonsfond, eller ETS-fondet som det også kalles har åpnet for søknader, også fra norske selskaper. Fondet, som er nytt av året har en ramme på omtrent 10 milliarder euro som skal fordeles over en ti-års periode, og første utlysning har søknadsfrist allerede i oktober i år.

Fondet støtter utvikling av følgende teknologier:

  • Innovative lavkarbonteknologier og prosesser i energiintensive industrier, samt produkter som erstatter karbonintensive produkter
  • Karbonfangst og utnyttelse (CCU)
  • Karbonfangst og lagring (CCS)
  • Innovativ fornybar energiproduksjon
  • Energilagring

Innovasjonsfondet skal støtte prosjekter som demonstrerer svært innovative teknologier, prosesser eller produkter som er tilstrekkelig modne, og har et betydelig potensial for å redusere utslipp av klimagasser. Fondet tilbyr i hovedsak direkte støtte men skal også sees i sammenheng med EUs andre støtteordninger, som f.eks de kommende programmene Horisont Europa og InvestEU, som det gjenstår å se om Norge kjøper seg inn i.

Søknadsprosessen til innovasjonsfondet er en to-stegs prosess hvor frist for fase en er satt til 29. oktober 2020, mens fristen for fase to er 23 juni 2021. I denne runden ønsker EU prosjekter med CAPEX over 7,5 milioner euro, mens det forventes en egen utlysning for mindre prosjekter tidlig neste år. Fondet dekker inntil 60 % av merkostnadene forbundet med anvendelse av innovativ energi og klimateknologi. For mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen, se Enovas nettsider eller ta kontakt med EU-rådgiver i Solenergiklyngen Maja Busch Sevaldsen maja@solenergiklyngen.no

English EN Norsk bokmål NO