Solenergiklyngen utvider fagstaben

Med tre nyansettelser legger Solenergiklyngen opp til enda høyere aktivitet – med økt synlighet – og enda større fokus på markedsutvikling.

Med tre nyansettelser er det duket for enda høyere aktivitet og økt synlighet for Solenergiklyngen, med enda større fokus på markedsutvikling.

Maria Kristina Stokke har jobbet med solenergi og vannkraft i Afrika.

Prosjektleder Maria Kristina Stokke vil bidra til å styrke satsingen på offgrids, flytende sol og internasjonalisering/eksport.

– Norsk solbransje er sammensatt, med svært ulike verdikjeder og behov, noe off-grids og flytende sol er gode eksempler på. Derfor er det viktig at det finnes en aktør som møter behovene til de ulike industrisegmentene, sier hun.

Forretningsutvikler Katja Kerschke vil konsentrere seg om klyngens arbeid med innovasjon, vekst og internasjonalisering – samt investorer.

Prosjektleder Anne Ekern vil ta grep om medlemsaktiviteter og bidra til å skape større synlighet for partnerskapet – også utenfor klyngepartnerskapet. Hun konstaterer at det allerede er lagt en grunnmur for et sterkt solenergicluster, med mange spennende aktiviteter og internasjonale prosjekter.

Gode forutsetninger for vekst

– Norge er allerede etablert som en teknologi eksportør innenfor energi, så her må vi bare jobbe på for å sette norsk sol enda sterkere på kartet, sier hun.

Anne Ekern ser fram til å kunne bidra til ny verdiskapning og utvikling av nye arbeidsplasser.

– Det er oppløftende at det er så mange som vil jobbe sammen med oss, sier hun.

Maria Kristina Stokke som vil ha ansvar for offgridssatsingen i klyngen, har også har solid erfaring med digitale og fysiske arrangementer. Hun vil også bidra til gjennomføringen av eventer i klyngen.

Katja Kerschke er opptatt av at klyngen også må jobbe tverrsektorielt, særlig opp mot maritime og smarte teknologier. Hun ser store muligheter for Norge som testarena, koblet opp mot kompetanse ute.

Må lykkes med oppskalering

Alle tre er opptatt av å løfte dagens innovasjoner over i den kommersielle fasen. Å lykkes med oppskalering vil være avgjørende for å sikre internasjonal vekst for den norske solbransjen.

Det er også viktig å finne gode partnere i Europa som kan være med å bygge et sterkt europeisk solkonsortium, påpeker Katja Kerschke.

– Norge har pionerer på mange områder, men vi har problemer når det kommer til oppskalering. Her ligger det store, ubenyttede eksportmuligheter, sier hun.

Anne Ekern deler tiden sin mellom ONS i Stavanger (der hun har vært i to år som Partnership Project Manager) og prosjektlederjobben i Solenergiklyngen. Før dette jobbet hun fire år som seniorrådgiver ved Norges konsulat i Houston, Texas. Hun har hatt ledende kommunikasjonsposisjoner hos REC Silicon, Norsk Hydro, Telenor og Olje- og energidepartementet. Hun har også vært journalist i Finansavisen.

Katja Kerschke er utdannet økonom og kommer fra stillingen som Senior Market Advisor ved Innovasjon Norges Hamburg-kontor. Der jobbet hun i åtte år jobbet med Invest-in og Eksport Norge aktiviteter, med norske bedrifter som skal ut i verden og markedsføre Norge attraktivt for utenlandske direkteinvesteringer (FDI). Før det var hun fem år hos DNV GL i Hamburg, som markeds- og kommunikasjonsleder for selskapets maritime software.

Maria Kristina Stokke kommer fra NORWEP, der hun de to siste årene har jobbet mye med solenergi og vannkraft, med et regionalt søkelys på Afrika. Hun har en master i teknologi, innovasjon og kunnskap, med hovedvekt på solenergi, fra UiO, og har jobbet og studert i fem afrikanske land, blant annet for norsk UD i Sør- og Øst-Afrika.

English EN Norsk bokmål NO