Veikart for den norske solbransjen mot 2030 

Veikart ‘Sol mot 2030’ er et prosjekt i regi av Solenergiklyngens partnere & FME SUSOLTECH og viser vei for norsk solenergibransje mot 2030. Med veikartet ønsker vi å skape et tydelig fremtidsbilde. Dette vil brukes til både strategiutvikling og kommunikasjon og vi ønsker å oppnå følgende:

  • Å konkretisere betydningen solbransjen kan få som norsk næring. Her vil vi få frem aktørbildet, mulig omsetning, omtrentlig bidrag til kraftproduksjon globalt og omtrentlig sysselsetting.
  • Å konkretisere betydningen solkraft for det norske kraftsystemet. Installert kapasitet inngår her, samt forventet fordeling av denne mellom offentlige bygg, næringsbygg og boliger.
  • Å vise de viktigste mulighetene, behovene og utfordringene for en videreutvikling av den norske solbransjen hva angår blant annet rammevilkår, finansiering, forskning/utvikling og kompetanse.
  • En større innsats vil gjøres for å kommunisere innholdet til sentrale politikere, departementer, sentrale direktorater, investorer med flere.
  • Sluttleveransen vil være et veikart skreddersydd for kommunikasjonsformål, i tillegg til en rapport med bakenforliggende analyser.

Prosessen er godt i gang med flere innspillsmøter. Torsdag 17. september arrangerte Solenergiklyngen innspillsmøte med solindustrien. Dersom du har innspill som ikke er meldt inn, send til Erik.Stensrud.Marstein@ife.no så snart du kan. Det vil også gjennomføres dialog for innspill med en rekke eksterne stakeholders, og etableres en kommunikasjonsgruppe.

Utkast vil sirkuleres i de ulike arbeidsgruppene i slutten av oktober, før veikartet lanseres på Solkonferansen 8.desember.

Se presentasjonen som ble holdt under innspillmøtet HER: 

English EN Norsk bokmål NO