Det skjer mye innen flytende sol om dagen, både nasjonalt og internasjonalt.
I Solenergiklyngen har vi fått flere nye partnere den siste tiden som leverer løsninger mot flytende sol og hybridisering.  Både nye og etablerte aktører ser mulighetene, og vi kan trekke på ekspertise fra absolutt hele energibransjen. Vi er i gang med den spennende jobben det er å kartlegge verdikjeden og mulighetene som ligger i denne.

Solenergiklyngen sammen med industrien og forskningsinstitusjoner arbeider for og er i prosesser for å realisere et testsenter for flytende sol i Norge. Et slikt lokalt testsenter er avgjørende for norske selskapers og forskningsmiljøers mulighet til å være konkurransedyktige og bidra til økt eksport av teknologi og kompetanse. Ved å teste og verifisere ny teknologi for kommersialisering, styrker man grunnlagt for innovasjon og varig verdiskapning i Norge.

Forrige uke var det møte i Solenergiklyngens innovasjonsgruppe for flytende sol hos Multiconsult, hvor et tyvetalls selskaper deltok. Det er liten tvil om at det er mye kompetanse og stå-på vilje blant selskapene, nå må vi jobbe for å få på plass de rette virkemidlene for å drive denne næringen videre raskt nok.