Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge hva som skal til for å utløse markedspotensialet for norske off-gridsselskaper som jobber mot utviklingsland. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og drives frem av off-grid selskapene selv.

Aktørene er godt i gang med markedsanalyse, konkurrentanalyse, kartlegging av finansieringsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt, samt gapsanalyse over hva som skal til for å utløse lån og garantier til dette segmentet i solbransjen.

Det å knytte tettere bånd til finansielle aktører og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av prosjektet, da gjensidig forståelse for krav og business er avgjørende for å styrke mulighetene for finansiering. Prosjektet legger også opp til økt samarbeid mellom de norske selskapene. De drives frem av innovative ildsjeler, men selskapene er relativt små. Ved å samarbeide kan vi stå sterkere i krevende markeder!

Prosjektet vil ferdigstilles i mars, rapport og plan for veien videre vil gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i Solenergiklyngen.

Det er for øvrig møte i innovasjonsgruppen for off-grids og distribuerte løsninger onsdag 7.10 kl 10:00 – 12:00. Her vil det også bli gitt en orientering om dette prosjektet. Ta kontakt med maria@solenergiklyngen.no hvis du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta i møtet.