1. oktober møtte Solenergiklyngen Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Den 1. oktober møtte Solenergiklyngen sammen med 22 andre organisasjoner Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Bakgrunnen for møtet er at organisasjonene mener at støtten til enøktiltak i boliger bør økes, både for å få fart i arbeidet med å spare 10 TWh energi i eksisterende bygg innen 2030, og å bidra til å sikre, og […]