1. oktober møtte Solenergiklyngen Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Den 1. oktober møtte Solenergiklyngen sammen med 22 andre organisasjoner Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bakgrunnen for møtet er at organisasjonene mener at støtten til enøktiltak i boliger bør økes, både for å få fart i arbeidet med å spare 10 TWh energi i eksisterende bygg innen 2030, og å bidra til å sikre, og skape nye arbeidsplasser under pandemien.

Enova er redskapet

Alle stiller seg bak Enova som et viktig redskap for å få tatt i bruk både ny og eksisterende teknologi for å redusere energibruk og kutte klimagassutslipp. Samtidig er Enovastøtten viktig for å skape oppslutning om det grønne skiftet, ved at vanlige folk kan gjøre noe for klimaet ved å spare energi eller å skape energi med solceller eller solvarme.

Både Storting og Regjeringen har stilt seg bak målet om å spare 10 TWh energi i eksisterende bygningsmasse innen 2030, men til nå har det ikke vært tydelige tiltakspakker for å sikre at vi når dette målet. Energisparing og solenergi på taket er måter å skaffe tilveie energi i det grønne skiftet, og fører med seg lite inngrep, og lite konflikt.

Vi er langt fra i mål med enøk og fornybar energi

Likevel ser vi at det ikke går av seg selv. Faktisk er antallet Enova-utbetalinger til solenergitiltak ned henholdsvis 73 og 52 % i august og september i år, sammenlignet med i fjor. Og derfor er vi negative til at Enova vil redusere satsene for bl.a. støtte til solenergi og andre energitiltak – fordi vi ser at målene ikke er nådd, og at investeringene går ned i 2020.

Med økt Enova-støtte til solenergi, både i boligmarkedet og på næringsbygg, kan vi begynne å bygge oss ut av koronakrisen, og inn i det grønne skiftet.

English EN Norsk bokmål NO