Driver grafisk bedrift med solenergi

Sandefjord-bedriften BK Grafisk har tatt grep og investert i solenergi for å få en mer klimavennlig produksjon.

Sandefjord-bedriften BK Grafisk har tatt grep og investert i solenergi for å få en mer klimavennlig produksjon.

Nuria Garcia Lozano i FUSen har tegnet solenergianlegget til BK Grafisk. Foto: FUSen

– Vi har også gjort store investeringer i maskinparken vår for å effektivisere driften og redusere energibruken, forteller Ingar Jansen, gründer og hovedeier av BK Grafisk – som er blitt en av de største trykkeribedriftene på Østlandet.

 

Bedriften har de siste årene endret seg i takt med kundenes behov og fremstår i dag som et avansert design- og produksjonshus. Men en moderne bedrift forventes også å ta miljøansvar. Den må ha en bærekraftig produksjon. Denne utfordringen har BK Grafisk svart opp.

 

– Vi har fått installert solenergi på begge byggene våre. All energien som produseres bruker vi selv. I det korte bildet er ikke dette kronemessig lønnsomt for oss, men våre ansatte synes dette er kult og moderne. Dessuten gir det et stort pluss i forhold til miljøet – og gjør at vi er i forkant av nye, strengere krav som både myndighetene og kundene våre kommer til å stille, sier Jansen.

Solenergi en del av helheten

Prosjektleder Ellinor Meling i Solenergiklyngen trekker fram BK Grafisk som et flott utstillingsvindu for det grønne skiftet med sine teknologi- og klimasmarte løsninger.

– Det er motiverende å få lære mer om alle disse flotte solenergiprosjektene og snakke de som velger grønt og tar bevisste valg om å investere i fremtiden, sier hun.

At BK Grafisk tar solenergi som en naturlig del av klimaarbeidet i bedriften er i tråd med den helhetstenkningen bedriftsledelsen også har vist på andre områder, mener daglig leder Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen, som har levert anlegget.

– Vi kommer inn med vår teknologi gjør dette mulig for dem. Vi er et godt verktøy for dette – og vil sørge for at de får et topp anlegg som vil vare lenge, sier han.

BK Grafisk har bygd to nye bygg som begge er sertifisert i energiklasse B, forteller Jansen.

– Bedriften vår er Svanemerket, Miljøfyrtårn-sertifisert og medlem av Grønt Punkt. Vi jobber kontinuerlig med å finne klima- og miljøvennlige løsninger. Grafisk bransje opplever et tøft marked. Du må både være teknologismart og klimasmart for å bli en foretrukket leverandør, forklarer han.

Eier Ingar Jansen i BK Grafisk og prosjektleder Ellinor Meling i Solenergiklyngen. Foto: FUSen

Maksimal utnyttelse av taket

Thor Christian Tuv kan bekrefte at solenergiinvesteringen er både teknologi- og klimasmart.

– Anlegget sørger for at bedriften får maksimalt med ren energi fra taket sitt, sier Tuv.

Installasjonen består av 1604 solcellepaneler, som gir en maksimal effekt på 537 kWhp. Beregnet årsproduksjon utgjør 420 MWh

Jansen forteller at maskinparken også er fornyet. BK Grafisk var først i Europa med å ta i bruk en trykkmaskin med UV LED-teknologi som sørger for trykksaker av ypperste kvalitet, med lavere strømforbruk og mindre avfall. Bedriften investerte 25 millioner kroner i hovedmaskinen og reduserte årsforbruket med 150.000.kWh.

– Samtidig doblet vi produksjonen, forteller bedriftslederen.

BK Grafisk har også tatt ut miljøgevinster ved å samle produksjonsanleggene sine. En flytting av produksjon fra Trondheim til Sandefjord har gitt en betydelig energibesparelse.

Ellinor Meling i Solenergiklyngen sier det blir spennende å følge med på hvilke nye bedrifter som nå kommer etter BK Grafisk. Solenergipotensialet er i hvert fall enormt: – Det er fortsatt mange ledige tak der ute, sier hun.

English EN Norsk bokmål NO