Norge blir med i EUs Important Projects of Common European Interest (IPCEI) for hydrogen.

Ordningen skal støtte innovative prosjekter på hydrogen som krever en koordinert grenseoverskridende innsats. Prosjekter støttes med nasjonale midler, men vil være unntatt vanlige regler for statsstøtte. Dette åpner for høyere støtteintensiteter i tillegg til mulighet for å støtte førstegangsinvesteringer i industriell skala.

 Ordningen skal bidra til utviklingen og markedsintroduksjonen av innovative hydrogenteknologier- og løsninger, og en rekke europeiske deltar sammen med Norge, blant annet Tyskland og Danmark. Utvelgelsen av prosjekter nasjonalt vil skje gjennom en kartlegging av interesse, og fristen for å spille inn prosjekter er allerede i månedsskiftet januar/februar. Interessenter vil da kunne inngå inn i en oversikt over aktører med relevante prosjekter som kan inngå som Norges bidrag inn i de videre konsortiedannelsene på europeisk nivå.
 Forvaltningen av ordningen i Norge er lagt til Enova, som rent praktisk betyr at de får ansvar for utlysninger og utvelgelse av norske prosjekter. Les mer om IPCEI her: HER og ta gjerne kontakt med EU-rådgiver i klyngen for mer informasjon om ordningen.
English EN Norsk bokmål NO