Solparker i Norge? Javisst! Podcast hos Energi og Klima

Trine Kopstad har vært gjest på Energi og Klimas podcast, sammen med Ivar Slengesol  hos Eksportkreditt Norge AS. Et av temaene som blir tatt opp er solparker i Norge: Er det galskap å tenke seg frittstående solparker i Norge? På ingen måte, sier Trine Kopstad Berentsen. Faktisk er det medlemmer i Solenergiklyngen som allerede ser på det.   […]

Solenergiklyngen snuser på hydrogen. Les spennende rapport fra COWI.

Solenergiklyngen utvider stadig nedslagsfelt med den strategiske satsingen “Sol i systemet”.  Solenergi er nesten alltid integrert sammen med andre teknologier, en del av et bygg eller tak, og gjerne i kombinasjon med ulike lagringsløsninger. Batterier blir stadig rimeligere og er moden teknologi. Flere av våre partnere har batteriløsninger som en del av porteføljen både på nasjonale og internasjonale prosjekter. Solenergiklyngen blir […]

Nye EU muligheter, blant annet i Eurostars med frist 4. februar

Første januar 2021 markerte starten på ny programperiode i EU, noe som innebærer store muligheter for solenergiklyngens partnere. Regjeringen signaliserte norsk deltakelse i en rekke av EUs programmer i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet i oktober 2020. Dette inkluderer blant annet det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, COSME og Digital Europe Programme m.fl. Det […]

Nye podcaster ute – første tema ut er veikart med Erik Marstein

Vi drar i gang nytt år med nye podcaster fra Solenergiklyngen. Hvordan kan vi bygge nye arbeidsplasser og eksport knyttet til solenergi i det korte tiåret frem mot 2030, er første tema ut. Her intervjuer Benjamin Rød i Solenergiklyngen Erik Marstein (SUSOLTECH), og Erik tar en kort versjon av veikartet for solbransjen som ble lansert […]

Vi har fylt opp kalenderen

Solenergiklyngen har nå fylt opp kalenderen med Intersolar i Munchen og et bredt program av andre møteplasser for 2021. Det er altså en glede å si at vi planlegger for Intersolar 2021 i Munchen. Vi satser på at vaksine er inntatt og at vi kan samles 9-11 juni på felles paviljong networking aktiviteter. Se vår event kalender her og save […]