Nye EU muligheter, blant annet i Eurostars med frist 4. februar

Første januar 2021 markerte starten på ny programperiode i EU, noe som innebærer store muligheter for solenergiklyngens partnere.

Regjeringen signaliserte norsk deltakelse i en rekke av EUs programmer i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet i oktober 2020. Dette inkluderer blant annet det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, COSME og Digital Europe Programme m.fl.

Det er betydelige budsjetter for EUs programmer, spesielt for Horisont Europa som har en totalramme på over 95 milliarder euro over en syvårsperiode. De første arbeidsprogrammene i Horisont Europa forventes publisert i løpet av april 2021, med påfølgende søknadsfrister trolig tidlig høst 2021.

Åpen utlysning for forskningsutførende SMBer 

Eurostars programmet har for øyeblikket en åpen utlysning med søknadsfrist 4. februar 2020. Utlysningen er tematisk og teknologisk åpen, men retter seg mot forskningsutførende SMBer som sitter på prosjekter med høyt innovasjonspotensiale.

Eurostarsprogrammet er et felles initiativ fra Europakommisjonen og Eureka, og støtter små og mellomstore bedrifters egne FoU-aktiviteter. Innovasjonen må ligge på et såkalt Technology Readiness Level på mellom 4-6, og man kan få dekket opp til 50 % av prosjektkostnadene gjennom programmet. For norske søkere kan prosjekter støttes med inntil 6 millioner norske kroner, og midlene deles ut gjennom forskningsrådet.

Programmet er særlig relevant for de av solenergiklyngens medlemmer som går inn under EUs definisjon av SMB og som utvikler nye, innovative produkter, prosesser eller tjenester. Prosjektene skal helst være teknisk utfordrende og det må være en klar innovasjonshøyde. Resultatene av prosjektet skal også kunne tas ut i markedet senest 2 år etter prosjektslutt.

Det er en rekke krav til Eurostarsprosjekter, blant annet et minimum av internasjonale partnere.

For mer informasjon om EUs programmer, fokusområder og muligheter for din bedrift ta kontakt med EU rådgiver i Solenergiklyngen maja@solenergiklyngen.no

Solenergiklyngen holder to prosjektverksteder hvor vi informerer om EU og andre virkemidler for din bedrift;

Hvordan lykkes med offentlig risikoavlastning i utviklingsarbeidet, den 23.mars Les mer/ påmelding her.

Hvordan lykkes med offentlig risikoavlastning i utviklingsarbeidet, den 1.juni Les mer/ påmelding her.

English EN Norsk bokmål NO