Solenergiklyngen snuser på hydrogen. Les spennende rapport fra COWI.

Solenergiklyngen utvider stadig nedslagsfelt med den strategiske satsingen “Sol i systemet”.  Solenergi er nesten alltid integrert sammen med andre teknologier, en del av et bygg eller tak, og gjerne i kombinasjon med ulike lagringsløsninger.

Batterier blir stadig rimeligere og er moden teknologi. Flere av våre partnere har batteriløsninger som en del av porteføljen både på nasjonale og internasjonale prosjekter. Solenergiklyngen blir nå partner i et batteriprosjekt i regi av IFE. Batterier blir et viktig fokus fremover både for klyngen og for våre partnere.

Hydrogen får stadig mer fokus og er et alternativ til å lagre overskuddstrøm fra solenergi. Solenergiklyngen er blant flere klynger nå involvert i et prosjekt i regi av Innovasjon Norge som handler om posisjonering av norsk hydrogennæringa internasjonalt. I tillegg har vi jobber vi med å rigge et forprosjekt på hydrogen og sol i havner.

Nylig ga COWI ut en ny rapport om hydrogen, solceller og batterier til nye Kildn havn på Askøy. Kildn har ambisjon om å bli verdens første nullutslippshavn og vil kle fasade og tak med solcellepanel i kombinasjon med sjøvannsvarmepumper og lagring av strøm i batterier. Les mer her i saken til NTB Kommunikasjon. COWI er partner i Solenergiklyngen og kontaktperson for dette prosjektet er Christian Rendall, sivilingeniør fornybar energi og elektrifisering i COWI core@cowi.com.

Rapporten kan du laste ned her.

Foto: COWI

English EN Norsk bokmål NO