Podcast: Erik Marstein og veikart for solbransjen

Mot slutten av 2020 la IFE og Susoltech sammen med Solenergiklyngen fram Veikart for solenergibransjen fram mot 2030.

Erik Stensrud Marstein har forsket innen solenergi på IFE siden 2003, er professor på UiO og er direktør for Susoltech og har vært den som har ledet arbeidet med veikartet.

Hensikten med et slikt veikart er blant annet å skape et felles bilde av potensialet og mulighetene for solenergi i Norge. Hvor stort er potensialet for verdiskaping, eksport, og jobbmuligheter? Hva er mulighetene innen sol på tak her i Norge, for flytende sol, og norske bedrifters muligheter for å vokse med enn bransjen globalt forventes å øke?

 

 

 • Den årlige omsetningen for installasjon av
  solcelleanlegg i Norge, solparker, prosessindustri og flytende solkraftverk vil samlet
  nå 60–118 milliarder kroner i 2030. I tillegg
  til dette kommer omsetningen i de øvrige
  delene av bransjen.
 • Den norske solbransjen vil ha en samlet
  direkte sysselsetting opp mot 10 000 i 2030
  bare innenfor installasjon av solcelleanlegg i

 

Er vi på vei dit? Alt dette kan du lese om i veikartet, men du kan også se en presentasjon av veikartet som Erik Marstein holdt på Solenergiklyngens konferanse 8. desember 2020, og nå også en samtale om veikartet i Solenergiklyngens podcast.

English EN Norsk bokmål NO