Podcast: Forbrukernes rolle i det grønne skiftet

Gjennom 2020 har Solenergiklyngen vært med på flere fellesuttalelser sammen med andre organisasjoner knyttet til forslag til nye nett-tariffer, grønn tiltakspakke, Enovas mandatperiode, og vurderinger av de politiske partienes foreløpige valgprogram. Felles for disse sakene er at de adresserer forbrukernes rolle i det grønne skiftet: Hvordan kan vanlige folk i boliger bidra til å spare mer energi, produsere mer energi fra solen, og bidra til elektrifisering gjennom elbil og ladestasjoner?

En stor sak i 2020  har vært prosessen med effekt-tariffer, der NVE har foreslått nye måter å avregne nettleia på. Solenergiklyngen, og mange andre organisasjoner, har vært negative til forslagene. Vi er enige i problemstilingen, at vi skal bruke nettet så effektivt som mulig, men vi ser ikke at forslagene på en god måte løser disse utfordringene. Dette har vi tidligere snakket om i podcasten med Otovo og Tibber, mens denne gangen har Naturvernforbundet og Nelfo vært gjester i podcasten. Audun Randen Johnson og Andreas Strømsheim-Aamodt har vært sentrale i samarbeidet som Solenergiklyngen har vært en del av. Sammen illustrerer de hvordan to såpass ulike organisasjoner kan samarbeide om fornybar energi i det grønne skiftet. Hør episoden her:

 

 

Disse organisasjonene har samarbeidet om flere forbrukerrelaterte spørsmål i 2020.

• Zero
• Naturvernforbundet
• Natur og Ungdom
• Framtiden i våre hender
• WWF Verdens naturfond
• Bellona
• Greenpeace Norge
• Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
• OBOS
• Huseierne
• Byggenæringens Landsforening (BNL)
• Fellesforbundet
• Nelfo, en landsforening i NHO
• El og IT Forbundet
• Norsk Varmepumpeforening
• Norsk elbilforening
• Byggevareindustriens Forening
• Elektroforeningen
• Rørentreprenørene Norge
• VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
• Solenergiklyngen
• Norsk solenergiforening
• Norges Vel
• Forbrukerrådet

Hør en tidligere episode om nett-tariffer med Andreas Thorsheim i Otovo, Edgeir Aksdal i Tibber, og Barbro Nordby tidligere i Solenergiklyngen.

English EN Norsk bokmål NO