Solenergi på industritak i Ghana med Empower New Energy

Empower New Energy har nå kommet i mål med et prosjekt i Ghana, sammen med Miniplast ltd. og Stella Futura. Her illustreres forretningsmodellen til Empower New Energy, med at de har vært med på å finansiere en langsiktig energikjøpsavtale, der Miniplast kjøper strøm, og Stella Futura leverer solenergianlegget på 704 kWp. Her bidrar klyngens partner […]