Solenergi på industritak i Ghana med Empower New Energy

Empower New Energy har nå kommet i mål med et prosjekt i Ghana, sammen med Miniplast ltd. og Stella Futura. Her illustreres forretningsmodellen til Empower New Energy, med at de har vært med på å finansiere en langsiktig energikjøpsavtale, der Miniplast kjøper strøm, og Stella Futura leverer solenergianlegget på 704 kWp.

Her bidrar klyngens partner Empower New Energy med finansiering av fornybar energi i markeder der det ofte er barrieren for å gå vekk fra dieselaggregater eller andre dyre løsninger med klimagassutslipp.

Du kan se en liten video om prosjektet her:

 

 

I 2020 var også CEO i Empower New Energy med i Solenergiklyngens podcast, og du kan høre mer om hvordan de ser for seg å finansiere fornybar energi i nye markeder, spesielt Afrika.

English EN Norsk bokmål NO