Reiser Norges største solenergipark

Det nye solcelleanlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF) dekker et område sju mål, på Berger i Lillestrøm kommune. Sammen med solcelleanlegg på taket av ettersorteringsanlegget, vil den nye solcelleparken årlig produsere 1.000.000 kWh solstrøm, forteller miljødirektør Glenn V. Lie Karlsen og miljøingeniør Anne Hertzenberg hos ROAF. Anlegget er Norges hittil største, bakkemonterte solcelleanlegg. – Denne solenergiparken […]

Podcast: Wattero, og mikronettverk i flyktningleirer

Koronapandemien endrer forutsetninger for de aller fleste bedrifter. For Wattero ble nedstegningen i mars 2020 til hinder nye prosjekter i ulike land i Afrika. Men like før nedstegningen var et faktum var Solenergiklyngen med partnere på tur til Jordan sammen med det norske kongeparet. For Wattero ble dette starten på et prosjekt som dreier seg om smart […]

Podcast: Bjørn Thorud og fornybart Svalbard

Svalbard ligger langt mot nord, med permafrost og urørt natur. Men arktiske strøk er allerede sterkt preget av klimaendringene, med gjennomsnittstemperaturer som øker mer og raskere enn lenger sør. Samtidig er Svalbard og Longyearbyen Norges mest fossildrevne lokalsamfunn, drevet av gruvedrift og kullkraftverk. Kullkraftverket skal avvikles, men hva skal det erstattes med? Med LNG, eller […]

Podcast: Blockchain og sol — hype eller framtida?

Ümit Cali, NTNU

Kan blockchain og AI være relevant for solenergibransjen? Vil en overgang til mer digital og distribuert energi og bokføring være et ikonisk skille i vårt økonomiske system? Eller vil blockchain bare være et lite tilskudd i spesielle tilfeller av distribuerte energisystemer uten sentraliserte nett? Ümit Cali er nyansatt førsteamanuensis ved NTNU, og underviser ved det tre-årige […]