Podcast: Bjørn Thorud og fornybart Svalbard

Svalbard ligger langt mot nord, med permafrost og urørt natur. Men arktiske strøk er allerede sterkt preget av klimaendringene, med gjennomsnittstemperaturer som øker mer og raskere enn lenger sør. Samtidig er Svalbard og Longyearbyen Norges mest fossildrevne lokalsamfunn, drevet av gruvedrift og kullkraftverk.

Kullkraftverket skal avvikles, men hva skal det erstattes med? Med LNG, eller en kombinasjon av sol- og vindkraft, batterier og annen energilagring? Er det i det hele tatt mulig?

I denne episoden av Solenergiklyngens podcast er Bjørn Thorud i Multiconsult gjest. Thorud har bred og lang erfaring innen sol, og har vært den som har løftet fagmiljøet i både i Multiconsult, men også i hele den norske solenergibransjen. I 2019 kåres Solenergiforeningen ham til årets solstråle.Test av solenergi på Svalbard i Adventdalen. Stativet i tre imiterer en solenergiinstallasjon, og noen faktisk paneler skaper erfaringsdata på solinnstråling.

Multiconsult har utredet en batteripakke for Svalbard, som gjør dagens drift av kullkraftverket mer effektivt, men er også framtidsrettet, i det at den åpner for mye større bruk av solenergi når batteripakken er på plass. Og før jul i 2020 besluttet Lokalstyret i Longyearbyen å finansiere etableringen av dette batteriet. Men Multiconsult har også utarbeidet en rapport sammen med Thema Consulting for å vurdere ulike muligheter for energiforsyning på Svalbard, på oppdrag fra OED. Der er nettopp sol- og vindkraft et realistisk scenario, som vi får høre mer om i denne episioden.

Se også en video fra Avinors solenergianlegg på Svalbard.

English EN Norsk bokmål NO