Podcast: Blockchain og sol — hype eller framtida?

Ümit Cali, NTNU

Kan blockchain og AI være relevant for solenergibransjen? Vil en overgang til mer digital og distribuert energi og bokføring være et ikonisk skille i vårt økonomiske system? Eller vil blockchain bare være et lite tilskudd i spesielle tilfeller av distribuerte energisystemer uten sentraliserte nett?

Ümit Cali er nyansatt førsteamanuensis ved NTNU, og underviser ved det tre-årige bachelor-programmet Elektrifisering og digitalisering. Cali kommer fra en stilling ved University of North Carolina, Charlotte. Han har også jobbet mye mer fornybar energi, og hvordan blockchain kan spille en rolle. Er blockchain bare hype, eller kan det spille en rolle? I hvilke tilfeller kan solenergi dra nytte av blockchain? Disse temaene går vi inn på i denne episoden, som foregår på engelsk.

Er du interessert i solenergirelaterte studier kan Elektrifisering og digitalisering være aktuelt. “Studiet vil blant annet ta for seg den revolusjonerende utviklingen innenfor vindkraft, solelektrisk energi, energilagring, forbruksfleksibilitet og elektrifisering av transport. Du vil også lære om hvordan du kan forbedre og effektivisere elektriske kraftsystemer ved bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, datavitenskap, kraftelektronikk og kybernetikk.
Det overordnede målet er å utdanne mennesker med nye digitale perspektiver på, og evne til å utfordre, de etablerte fagtradisjonene innen elkraftteknikk.”

English EN Norsk bokmål NO