Podcast: Wattero, og mikronettverk i flyktningleirer

Koronapandemien endrer forutsetninger for de aller fleste bedrifter. For Wattero ble nedstegningen i mars 2020 til hinder nye prosjekter i ulike land i Afrika.

Men like før nedstegningen var et faktum var Solenergiklyngen med partnere på tur til Jordan sammen med det norske kongeparet. For Wattero ble dette starten på et prosjekt som dreier seg om smart strømbruk i flyktningleire i Jordan.

Hør denne podcasten med Espen Sandø i Wattero om oppstartsselskapers evne til omstilling, og betydningen av klyngearbeid!

English EN Norsk bokmål NO