Reiser Norges største solenergipark

Det nye solcelleanlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF) dekker et område sju mål, på Berger i Lillestrøm kommune.

Sammen med solcelleanlegg på taket av ettersorteringsanlegget, vil den nye solcelleparken årlig produsere 1.000.000 kWh solstrøm, forteller miljødirektør Glenn V. Lie Karlsen og miljøingeniør Anne Hertzenberg hos ROAF.

Anlegget er Norges hittil største, bakkemonterte solcelleanlegg.

– Denne solenergiparken er unik i sitt slag, forteller administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke.

Det spesielle med solenergiparken som oppføres på Ullereng-jordet, er at den får tosidige solcellepaneler. Panelene kan fange solenergi både på oversiden og undersiden, slik at de også utnytter energirefleksjon fra snøen. De er dessuten også vridbare – og følger solens bevegelse over himmelen.

Bjørke tror den spesielle teknologiske løsningen vil vekke stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt – og at det vil bety mye for utviklingen av nye systemer for produksjon av solenergi i Norge.

– Dette viser også at ROAF tar store steg mot det endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk, sier hun.

Løftet fram av Solenergiklyngen

Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til prosjektet i 2017. Resultatet er blitt et langsiktig forsknings- og utviklingsprosjekt mellom Multiconsult, Scatec. ROAF og det norsk-svenske Interreg-prosjektet ecoINSIDE hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.– Gjennom ecoINSIDE-prosjektet vil denne solparken gi ny kunnskap til utviklingen av solenergiproduksjonen både i Sverige og Norge, forteller Ola Rostad til ROAFs Anne Hertzenberg.

– Det er svært gledelig å se at denne solparken nå endelig blir realisert. Den vil bidra til å skaffe mye ny kunnskap til nytte for utviklingen av solproduksjonen både i Sverige og Norge, sier prosjektleder Ola Rostad i ecoINSIDE og Solenergiklyngen.

Det EU-finansierte prosjektet ecoINSIDE i Interreg Sverige-Norge-programmet har vært viktig som tilrettelegger for realiseringen av solenergiparken.

Scatec Solar har levert selve anlegget som er basert på selskapets fleksible system – «Release». Slike anlegg leveres oppsettingsklare i containere og installeres mye raskere enn tradisjonelle solcelleanlegg.

– Det har stor verdi for oss å få testet ut teknologien under ulike klimatiske forhold og se på hvilken effekt refleksjonen fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer godt i Norge, sier Senior Vice President for Venture Projects i Scatec, Frederic Grosse.

Et pionéranlegg

Solenergiklyngens daglige leder Trine Kopstad Berentsen er stolt over at det nå etablereres et slikt anlegg her til lands.

– Dette er virkelig «state of the art». Det er første gang man tester ut denne løsningen i Norge, sier Berentsen.

Det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan plasseres på et ferdig deponi, slik at det ikke beslaglegges potensiell matjord, påpeker hun.Solenergiklyngens Ola Rostad (t.v.) og ROAFs Glenn V. Lie Karlsen er imponert over hvor fort Leif Skorge og Scatec-montørene klarer å sette opp det fleksible solcellesystemet – «Release».

Fornybart avfallssorteringsanlegg

Når det nye anlegget er i drift vil ROAF være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av sitt totale energiforbruk, forteller miljødirektør, Glenn V. Lie Karlsen.

– I fjor installerte vi et solcelleanlegg på taket av ettersorteringsanlegget vårt. Med den nye solcelleparken i drift, vil de to anleggene produsere én gigawattime i året.

Det er det samme som 1 million kWh – og tilsvarer årsforbruket til 50 eneboliger.

Mange støttespillere

Solcelleparken har fått økonomisk bidrag fra Enova. Seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad forteller at Enova støtter innovative teknologiprosjekter som bidrar til å styrke energisystemet og gir klimagassreduksjon.

– ROAF har lagt stor vekt på at erfaringene fra byggingen og driften skal deles med forskingsmiljøer, Solenergiklyngen og andre markedsaktører, påpeker Gjerstad.

Solenergiklyngen fikk støtte fra Regionalt innovasjonsprogram for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å kartlegge muligheten for å sette opp en slik solpark på Romerike. Prosjektet «Seeing is believing» knyttet til seg Scatec Solar, Eltek, REC Solar Norway, Multiconsult, Solenergi FUSen, Solcellespesialisten, Smartgridssenteret i Trondheim, og Innos/Glava Energy Center i Arvika.

English EN Norsk bokmål NO