Skal du studere og er interessert i sol- og fornybar energi er det en rekke studier som kan være relevant for deg for en vei inn i solenergibransjen! I tre episoder tar Solenergiklyngens podcast nå for seg teknologi-utdanninger fra NTNU, UiO, og UiA, hvor du kan få en bred innføring i fornybar energi generelt, og solenergi spesielt.

Ikke bare teknologer

Det er selvsagt ikke bare ingeniører og teknologer som jobber i solenergibransjen. For å vokse trenger vi mennesker som har kompetanse innen økonomi, CSR, utviklingstudier, internasjonal kulturforståelse, innovasjonsstudier, og mye mer.

Bedriftene må også bidra

Disse episodene er likevel laget for deg som er interessert i teknologi, og vil vite mer om solenergi i større energisystemer. Like mye er det en oppfordring til bedriftene i bransjen om å knytte seg til studieprogrammene og bidra med relevante og interessante sementeroppgavaer, bachelor- og masteroppgaver til studentene. Det er den beste måten å skape kandidater som kan gå rett inn i en solenergirelatert jobb.

Hvem hører du?

I denne miniserien får du møte Anne Gerd Imenes ved UiA, Sabrina Sartori ved UiO, og Alemayehu Gebremedhin ved NTNU. De underviser alle innen fornybar energi.

På UiO kan du studere master i fornybare energisystemer

I alt fra sol og vind til tidevann og jordvarme, finnes energi som er fornybar og vidt tilgjengelig. Dette masterprogrammet har som mål å gi deg et solid fundament for å utvikle bruken av fornybare energisystemer i samfunnet. Ønsker du deg en fremtidig jobb i energisektoren, er dette studiet for deg.

Hør podcasten med Sabrina Sartori:

På UiA kan du studere til bachelor eller master i fornybar energi.

Kappløpet om å finne de beste energiløsningene er i full gang. Energibransjen står overfor store utfordringer og investeringsbehov. Du kan bli med å virkeliggjøre visjonen om et energinøytralt Europa.

I møte med konjunktursvingninger vil konkurransedyktige bedrifter etterspørre mer kompetanse. Med en masterutdanning står du sterkere overfor endringer i arbeidsmarkedet.

Studiet er internasjonalt rettet, og studenter kan bli engasjert i pågående forskningsprosjekter.

Hør episoden med Anne Gerd Imenes:

På NTNU kan du studere bachelor i fornybar energi, med mulighet for spesialisering i bio- og solenergi ved Campus Gjøvik.

Videoen i toppen av denne saken er fra dette studiet.

På studieretningen bio- og solenergi vil du lære om kjemiske former for fornybar energi, og teknologiene som kreves for å utnytte dem. Du lærer å utnytte energien vi omgir oss med – fra solen, naturlige kilder som trær og vekster, samt avfallsmaterialer og andre menneskeskapte kilder. Kjemisk energiteknologi, bioenergi og solenergi er alle eksempler på emner fra denne spesialiseringen.

På studieretningen bio- og solenergi vil du i tillegg lære å gjøre vurderinger av varer og tjenester i et livsløpsperspektiv. Du utvikler en unik kompetanse som møter behovene til næringslivet og forskning, hvor analyse av bio- og solenergi er svært krevende.

Hør episoden med Alemayehu Gebremedhin:

Du bør også få med deg podcastepisoden med Ümit Cali ved NTNU, som er knyttet til bachelorprogrammet elektrifisering og digitalisering. Denne episoden handler for det meste om blockchain, men gir et inntrykk av hvordan det nevnte studieprogrammet kan gi nyttig kunnskap.

Vi mener vi har skapt et program som er genuint nytt. Før ble man enten elkraftingeniør eller dataingeniør. Problemet med dette er at det er vanskelig for dataingeniører og gjøre innovasjon i elkraft fordi de ikke forstår elkraft godt nok, og vice versa, sier instituttleder Ole-Morten Midtgård ved NTNU til Teknisk Ukeblad.