Kraftnettet for solvarmen

Solvarme bør være et opplagt valg i Norge, hvor vi bruker mye energi til oppvarming. Solfangere høster energien fra sola mer effektivt enn solcellepaneler, men for mange bruksområder kan det være mer fleksibelt med solstrøm, blant annet fordi man lett kan selge overskuddet. Men solvarme har jo også et nett, nemlig fjernvarmenettet, som finnes mange […]

Fornybarfond og muligheter for framvoksende økonomier

Norske solenergiaktører er posisjonert til å ta markedsandeler ute i verden. På den måten kan de bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norge kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan […]

Solenergi og nanopartikler, nye muligheter

Vanligvis snakker vi om solenergi og mener energi fra solcellepaneler basert på silisum. Av og til snakker vi om solenergi som solvarme. Men denne gangen snakker vi om solenergi på flere andre måter, Grätzel-celler, eller såkalte dye-sensitized solar cells. Vi får også høre om solfangere med nanopartikler for mindre varmetap, og hydrogenproduksjon der sol-lys produserer hydrogen […]

Sol på låvetak med Kverneland Energi

Kverneland Energi er en av våre nyeste partnere i Solenergiklyngen, og en av flere nye partnere med base i Rogaland. Nå er Kverneland Energi aktuelle med solenergiløsninger på Svalbard og Isfjord Radio, som vi har skrevet om tidligere, men i denne podcastepisoden er temaet sol på låvetak. Gjesten denne gangen er Torbjørn Kverneland, og etternavnet […]

The Solar Energy Cluster collaborates with TUM (Technical University of Munich) International to solve global challenges

Our partners can now participate in a network that offers new business opportunities across the world, as The Norwegian Solar Energy Cluster has established a collaboration with TUM International, a subsidiary of the prestigious Technical University of Munich. The goal of the collaboration is to help Norwegian small and medium-sized enterprises integrate into global value chains, and by this […]

Sirkulærøkonomi i solenergibransjen

Nå kan du se webinatret «Sirkulærøkonomi i solenergibransjen» i opptak. Hva betyr sirkulærøkonomi i solenergibransjen? Selv om solenergi er utslippsfri og medfører lite naturinngrep i Norge, må jo selvsagt også solcellepaneler produseres, og om noen tiår vil prosjektene vi bygger i dag være avfall. Det er en spesiell utfordring for solenergibransjen at avfallsstrømmene er så langt fram […]

Vil styrke Enova på enøk og solenergi

Denne gangen har vi med oss Lars Haltbrekken fra SV i Solenergiklyngens podcast. Haltbrekken sitter Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og har fremmet forslag om solenergi både i Dok8-forslag, og i forbindelse med behandlingen av Klimaplan 2021-2030. I forslaget som ble lagt fra for Stortinget i 2019 var et punkt at Stortinget burde sørge for at […]

Podcast: Norske fornybarmuskler for globale klimakutt

Globalt økte solenergi i 2020, drevet fram av økt etterspørsel av strøm, mer modne markeder, og lavere priser. Tilsammen ble ca. 140 GW installert. Samtidig vokser også kullkraft. I Kina ble over 38 GW kullkraft satt i drift, men mye mer er i pipelinen. Faktisk har den totale installerte kullkraftkapasiteten doblet seg i verden siden 2000. Hvordan […]

Podcast: Gjør nettet smartere med overvåkning

Brage Johansen i Heimdall Power var tidligere gründer og CEO i ladeboks-firmaet Zaptec. På kontinentet kom det fram at potensielle kunder var bekymret for strømnettet, og dette ble begynnelsen på Heimdall Power. Heimdall bruker kuler fulle av elektronikk, kalt Neuron til å overvåke strømledninger i høyspentnettet. Med sine løsninger kan nettselskaper overvåke det som kalles «verdens største maskin», slik […]

Kutter 200 000 L diesel med solenergi

Store Norske arbeider med omstilling av stasjonen Isfjord Radio, og Kverneland Energi har fått oppdraget med å levere solenergiinstallasjonen og batterier, mens det lokale firmaet Assemblin skal levere varmelager. Til sammen skal disse løsningene kunne redusere drivstofforbruket på stasjonen med 200 000 L diesel årlig. Kverneland Energi er også partner i Solenergiklyngen, og leverer solenergiløsninger til […]