Fornybarfond og muligheter for framvoksende økonomier

Norske solenergiaktører er posisjonert til å ta markedsandeler ute i verden. På den måten kan de bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norge kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan på ulike måter bidra til å styrke finansieringen og kompetansen for fornybar energi. På den måten kan vi styrke det norske næringslivet, samtidig med at vi bidrar til utvikling og verdiskaping i framvoksende markeder i Afrika og Asia, reduserer bruken av kull og andre fossile energikilder, og bidrar til målsetninger i Paris-avtalen.

Regjeringen skal legge fram et forslag til et fornybarfond som kan bidra til å kutte globale utslipp med norsk kapital. I dette webinaret fra 4. mai kan du se innleggene fra panelet i programmet under, der vi får høre om hvordan denne innretningen kan se ut, og hvordan norske investeringer, bistand og garantier kan utløse store prosjekter i framvoksende økonomier, ikke minst i Afrika.

Program

Inger Strand, Solenergiklyngen: Velkommen

Aksel Jakobsen, Statssekretær i utenriksdepartementet: Fornybarfond, effekter og muligheter

Dagfrid Forberg, ZEROKlimafond som Norges viktigste klimatiltak?

Per Kristian Sbertoli, NorfundNorfunds erfaringer med investeringer i fornybar energi

Enja Sæthren, Scatec: Slik fungerer norske risikoreduserende virkemidler for energiprosjekter. Hva mangler?

Eivind Fjeldstad, Norwegian African Business Association (NABA): Mulighetene for solenergi i Afrika

Terje Osmundsen, Empower New EnergyHva er  utfordringen i Afrika, og hvordan kan klimafondet utløse investeringer?

Les mer: Både Scatec og NoradEmpower New Energy, og ZERO har vært på banen (og ZEROs egen rapport går grundigere inn på deres forslag), og utviklingsministerens eget Krf har også vedtatt å få i stand et slikt fond på sitt nylige landsmøte.

Hør mer: Podcast med Dagfrid Forberg og Morten Svelle i ZERO om fornybarfondet, med Terje Osmundsen i Empower New Energy og forretningsmodellen, med Morten Langsholdt i Scatec om deres arbeid, og med Per Kristian Sbertoli da han jobbet i ZERO med fornybarsatsning til erstatning for kull. Energi og klima har også en god podcastepisode med  Norfund-sjef Tellef Thorleifsson om investering av SN Power-gevinsten, hvilke prosjekt de går inn i og potensial for sterkere norsk samhandling.

Og webinaret kan du se i opptak her:

Foto: Bright Products

English EN Norsk bokmål NO