Kraftnettet for solvarmen

Solvarme bør være et opplagt valg i Norge, hvor vi bruker mye energi til oppvarming. Solfangere høster energien fra sola mer effektivt enn solcellepaneler, men for mange bruksområder kan det være mer fleksibelt med solstrøm, blant annet fordi man lett kan selge overskuddet.

Men solvarme har jo også et nett, nemlig fjernvarmenettet, som finnes mange steder i Norge. Nå man er koblet til et fjernvarmenett vil man kunne frigjøre effekt fra nettet til f.eks. elbil-lading dersom oppvarmingen gjøres med varmt vann. I dag er de fleste fjernvarmesystemer drevet av et fyringsanlegg som brenner restavfall, eller flis. Men på Lillestrøm har Akershus Energi en solvarmepark som leverer varmt vann til forbrukere i området, slik at de i praksis får levert solenergi i rør. Hvordan passer sol inn i fjernvarmesystemet, og når er det riktig valg?

I denne podcastepisoden får vi høre mer om fjernvarme og solenergi, med daglig leder i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg.

Les også mer på fjernvarme.no

English EN Norsk bokmål NO