Kutter 200 000 L diesel med solenergi

Store Norske arbeider med omstilling av stasjonen Isfjord Radio, og Kverneland Energi har fått oppdraget med å levere solenergiinstallasjonen og batterier, mens det lokale firmaet Assemblin skal levere varmelager. Til sammen skal disse løsningene kunne redusere drivstofforbruket på stasjonen med 200 000 L diesel årlig.

Kverneland Energi er også partner i Solenergiklyngen, og leverer solenergiløsninger til mange ulike sektorer på land, som låver, næringsbygg, og offgrid, og både offentlig og privat. Nå skal de være med på å gjøre radiostasjonen fra 1933 på Spitsbergen fornybar:

– Dette er et pilotprosjekt i en satsing vi har sammen med Store Norske Spitsbergen kullkompani, SNSK. Får vi det til vil ringvirkningene for oss kunne bli ganske store, sier daglig leder Aksel Kverneland. – Ambisjonen er å kunne tilby komplette fornybare energisystemer til flere arktiske lokasjoner.

Denne avtalen er en del av en større gjennomgang av energiløsninger hos Store Norske.

– Multiconsult har bistått Store Norske med forstudiet og vi har utarbeidet energikonseptet sammen med Store Norske. Videre har vi bistått Store Norske med anskaffelsen hvor Kverneland sammen med Assemblin står igjen som vinner av anbudsrunden, sier Bjørn Thorud i Multiconsult. – En ting som er litt spesielt i dette prosjektet er at energieffektivisering og energiomlegging er sett i sammenheng. Det skal derfor også gjennomføres flere energieffektiviseringstiltak samtidig med at det etableres ny og fornybar energiløsning.

Tidligere har Bjørn Thorud også være gjest i Solenergiklyngens podcast, om nettopp solenergi på Svalbard.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle fra Høyre trakk også fram erfaringer fra Svalbard da hun gjestet podcasten.

Se også omtale i  E24.

English EN Norsk bokmål NO