Hun skal lede Akershus Energi Sol AS

Med etableringen av Akershus Energi Sol AS gis det et tydelig signal om at solkraft blir et av de viktigste satsingsområdene for Akershus Energi. Solenergi blir samtidig etablert som et eget forretningsområde i energikonsernet – og i april tiltrer Heidi Theresa Ose som daglig leder for det nye selskapet. Konsernsjef Eskil Lunde Jensen påpeker at […]