Podcast: Norske fornybarmuskler for globale klimakutt

Globalt økte solenergi i 2020, drevet fram av økt etterspørsel av strøm, mer modne markeder, og lavere priser. Tilsammen ble ca. 140 GW installert.

Samtidig vokser også kullkraft. I Kina ble over 38 GW kullkraft satt i drift, men mye mer er i pipelinen. Faktisk har den totale installerte kullkraftkapasiteten doblet seg i verden siden 2000.

Hvordan kan vi med norske økonomiske bidrag og sikkerhet, og norsk teknologi bidra til at solenergi og andre fornybare energikilder blir valgt i stedet for kull? Solenergi er mange steder billigere enn kull, men kull kan likevel bli bygd ut fordi hele energipolitikken mange steder er bygget opp rundt planer og kompetanse for kull. I tillegg er gjerne kullkraft billigere å bygge. Selv om solenergi kan være billigere, så vil nesten hele kostnaden komme som en investering her og nå.

Solenergiklyngens podcast har tidligere hatt Per Kristian Sbertoli, da i ZERO, nå i Norfund, som gjest. Da snakket vi om Norge som tungen på vektskålen for at fornybart skulle kunne bli valgt over kull i nye markeder, som Vietnam. Nå er dette arbeidet utviklet videre, og ZERO foreslår norsk storsatsing på fornybar energi i utviklingsland. Gjestene i podcasten er Dagfrid Forberg og Morten Svelle i ZERO, som har lagt fram en rapport om dette temaet. Dagfrid er nestleder og fagansvarlig for finans i ZERO, og Morten Svelle har jobbet med utviklingen av rapporten ZERO har lagt fram. Svelle har bakgrunn fra Utenriksdepartementet, Norad, og fra den norske ambassaden i Uganda.

Norfund er et statlig investeringsfond, som skal bidra til bærekraftig vekst og sysselsetting i utviklingsland. Nå er ca. 25 milliarder investert, mesteparten i Afrika. Hensikten med et nytt fond er å spisse det mer mot klima, og mer som tungen på vektskålen for å hindre langsiktige investeringer i fossilbasert energiproduksjon, og dermed nok mer i Asia.

Rapporten ZERO legger fram må ses som et innspill til utviklingsminister Dag Inge Ulstein utredning av et klimafond for å redusere klimagassutslipp, som en leveranse på Granavoldens punkt om «en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.» I neste omgang kan et slikt fond, og et slikt initiativ bli et viktig norsk bidrag i det internasjonale klimaarbeidet. I podcasten nevner vi også fondet som et mulig norsk bidrag inn i Parisavtalen, og klimatoppmøtet i Glasgow. Vi omtaler det som noe «Erna kan ta med seg til Glasgow», selv om toppmøtet er etter stortingsvalget 2021.

Videre lesing og lytting:

E24: Ønsker fornybarfond på 25 milliarder: – Dette er investeringer som lønner seg

ZERO: ZERO foreslår norsk storsatsing på fornybar energi i utviklingsland

Tidligere podcast rundt dette temaet med Per Kristian Sbertoli fra april 2020:

English EN Norsk bokmål NO