Vil styrke Enova på enøk og solenergi

Denne gangen har vi med oss Lars Haltbrekken fra SV i Solenergiklyngens podcast. Haltbrekken sitter Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og har fremmet forslag om solenergi både i Dok8-forslag, og i forbindelse med behandlingen av Klimaplan 2021-2030.

I forslaget som ble lagt fra for Stortinget i 2019 var et punkt at Stortinget burde sørge for at den varslede støtten til solenergi ikke ble gjennomført. Og her signaliserer SV og Haltbrekken at de vil ønsker å styre Enova tettere, og ikke på samme måte som i dag, der Enova gis brede mandater, og dermed styres «på armlengdes avstand».

– Vi ønsker å styre Enova og de midlene de skal bruke i større grad, og vi ønsker at de skal tilføres flere midler. Og i tillegg ønsker vi at det skal satses mer energieffektivisering, som var hele grunntanken bak Enova i sin tid, samt mer støtte til lokal energiproduksjon som solenergi vil være.

Han trekker også fram at det er viktig at det offentlige støtter opp under den klimavennlige industrien som finnes, ved å stille krav i offentlige anbud. Samtidig er kanskje deler av næringslivet et hestehode foran politikere.

– Når jeg reiser rundt og spør næringslivsledere og spør dem hva det viktigste jeg kan gjøre for dem som politiker, så er svaret «still miljøkrav, for vi klarer å levere nullutslippsløsningene».

Vi snakker også om rettferdighet og fordeling, og om hvordan solenergi og det grønne skiftet må ta hensyn til det, både i norske borettslag og i utenrikspolitikken. Hør podcasten for å få vite mer!

English EN Norsk bokmål NO