UiA

UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur.
Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

 

UiA vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål gjennom relevant, tverrfaglig og inkluderende forskning, utdanning og innovasjon. To av våre tverrfaglige prioriterte satsningsområder er «det grønne skiftet» og «teknologi og samfunnsendringer».

English EN Norsk bokmål NO