UiO

Universitetet i Oslo bidrar til en bærekraftig framtid gjennom utdanning, forskning, innovasjon og formidling. UiO har formet det norske samfunnet i over 200 år, og er et ledende europeisk universitet. Universitetet fremmer uavhengig,  framragende og grensesprengende forskning, og UiO tilbyr utdanningsprogrammer av høy kvalitet. Gjennom blant annet den strategiske satsingen UiO:Energi setter UiO et tydelig fokus på bærekraftig energi, inkludert ikke minst solenergi.

English EN Norsk bokmål NO